Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-01-02

Sammanträde 2019-01-02

Datum
Klockan
09:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

3 Anmälan Kommunfullmäktiges beslut om val till Hässelby-Vällingbystadsdelsnämnd för år 2019 (utdrag ur e-Valds förtroendevalsförteckning).

4 Val till sociala delegationen för år 2019.

5 Delegation och förordnande av beslutanderätt i ärenden enligt LVU och LVM.

6 Delegation i brådskande fall, enligt kap 39 § kommunallagen.

7 Fullmakt för förvaltningschefen.

9 Val till stadsdelsnämndens Funktionshindersråd 201-2022.

10 Förvaltningschefens information.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Anmälan Kommunfullmäktiges beslut om val till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för år 2019

§5 Delegation och förordnande av beslutanderätt i ärenden enligt LVU och LVM.

§6 Delegation i brådskande fall, enligt 6 kap 39 § kommunallagen

§7 Fullmakt för förvaltningschefen

§10 Förvaltningschefens information

§11 Övriga frågor Inget för dagen.