Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2013-10-22

Sammanträde 2013-10-22

Datum
Klockan
Plats

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut

5 Övriga anmälningsärenden

6 Tillgängligheten i Skärholmens sim- och idrottshall

Remiss från Skärholmens stadsdelsnämnd Bordlagt ärende

7 Fler hallar för pengarna

Skrivelse från Regina Kevius (M), Daniele Fava (FP), Fredric Ericsson (C) och Leif Kroon (KD) Bordlagt ärende

8 Månadsrapport per september 2013

9 Sammanträdesdatum 2014

12 Utreda det ökade behovet av dans- och idrottslokaler i Stockholm och samordna resurserna

Skrivelse från Tomas Rudin (S), Emilia Bjuggren (S), Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V)

13 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (80 kb)

§129 Fastställande av dagordningen

§130 Anmälan av justerat protokoll

§131 Justering av dagens protokoll

§132 Anmälan av delegationsbeslut

§133 Övriga anmälningsärenden

§136 Månadsrapport september 2013 Dnr: 101-859-2012

§137 Sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2014 Dnr: 014-797-2013

§140 Utreda det ökade behovet av dans- och idrottslokaler i Stockholm och samordna resurserna

§141 Information och övriga frågor