Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset -Drätseln 4/2,18/3, 15/4, 17/6, 21/10, 18/11, 16/12 Glasbruket Hantverkargatan 3C 20/5, 23/9

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 18 november – justerat den 21 november.

3 Justering av dagens protokoll – utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Chefsbeslut – inköp av Safepaymaskiner, dnr 013-996-2014. B. Chefsbeslut – Studieresa till Bryssel, dnr 013-994-2014. C. Chefsbeslut – beställning av projektering och förfrågningsunderlag vattenreningsanläggning Skärholmen och Tensta sim och idrottshall, dnr 013-1055-2014 D. Chefsbeslut – inköp av traktor, dnr 013-1076-2014. E. Chefsbeslut – taktila tavlor till sim och idrottshallar, dnr 013-1075-2014. F. Chefsbeslut – komplettering och tillgänglighetsanpassning av befintligt utegym Eriksdal, dnr 013-1077-2014. G. Chefsbeslut – inköp av idrottsutrustning till Sätrahallen, dnr 013-1078-2014.

5 Övriga anmälningsärenden. Version II 2014-12-10

A. Ansökan om fiskevårdsbidrag, dnr 422-1065-2014. B. Granskningsrapport Mälarhöjden Bredäng Hockey, dnr 124-1088-2014.

6 Månadsrapport november 2014, dnr 101-1211-2013.

7 Nya Solberga BP, anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan med tillhörande omklädningsbyggnad och klubbhus, genomförandebeslut, dnr 412-963-2014.

8 Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan. Förslag till inriktningsbeslut, dnr 411-1089-2014.

9 Stockholms stads debitering av ideella fritidsbåtsklubbar anslutna till fritidsbåtarnas centralorganisationer Saltsjön Mälarens Båtförbund eller Stockholms Seglarförbund, dnr 424-1129-2014.

10 Renovering av vattenrening på Högdalens sim och idrottshall. Förslag till inriktnings och genomförandebeslut, dnr 324-1139-2014.

11 Läktare på Grimsta IP. Förslag till reviderat genomförandebeslut. OJ, dnr. 412-514-2013.

12 Nomineringar till nämndens och bolagets funktionshinderråd HSO Stockholms stad samordnar nomineringarna till stadsdelsnämndernas, facknämndernas och bolagens råd för funktionshinderfrågor i samverkan med funktionshinderföreningar inom och utanför HSO, dnr 407-1064-2014

13 Information och övriga frågor.

§125 Fastställande av dagordningen

§126 Anmälan av justerat protokoll

§127 Justering av dagens protokoll

§129 Övriga anmälningsärenden

§130 Månadsrapport för november 2014 Dnr: 101-1211-2013.

§131 Nya Solberga BP, anläggande av 11-manna konstgräsfotbollsplan med tillhörande omklädningsbyggnad och klubbhus Genomförandebeslut Dnr: 412-963-2014

§132 Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Inriktningsbeslut Dnr: 411-1089-2014

§133 Stockholms stads debitering av ideella fritidsbåtsklubbar anslutna till fritidsbåtarnas centralorganisationer Saltsjön Mälarens Båtförbund eller Stockholms Seglarförbund Dnr 424-1129-2014

§134 Högdalshallen, renovering av reningsverk m.m.

§135 Byggnation av ny läktare med tillhörande servicebyggnad på Grimsta IP Reviderat genomförandebeslut Dnr 412-514-2013