Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2015-06-16

Sammanträde 2015-06-16

Datum
Klockan
17:30
Plats
Idrottsförvaltningen – Götalandsväg 230, hus 25 Lokal: Stockholm/London

Förmöten: Majoritet Lokal: Stockholm/London Minoritetet Lokal: Athen

Efter sammanträdet Läs mer... kommer Eurogames att presentera sig och spelen därefter kommer HR konsult Sofia Hansson att presentera förvaltningens reviderade etiska policy.

En enklare sommarbuffé serveras efter presentationerna på plan 3 lunchrummet. Ingen föranmälan behövs.

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 19 maj 2015 - justerat den 28 maj 2015.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Anläggning av bilparkering Bromsta IP, dnr 08.02.01/467/2015. B. Förprojekteringskostnader för en rollerderby samt konstisbana vid Hagsätra IP, dnr 08.02.01/484/2015. C. Vattenrening Eriksdalsbadet, dnr 08.02.01/495/2015. D. Belysning Vällingby sim och idrottshall, dnr 08.03.01/500/2015. E. Ombyggnad av bassäng Liljeholmsbadet, dnr 08.02.01/525/2015. F. Utredning Gubbängshallen, dnr 08.02.01/526/2015. G. Ombyggnad Enskedehallens bad, dnr 08.02.01/527/2015. H. Tilläggsisolering Farsta ishall, dnr 08.02.01/528/2015. I. Talande utrymningslarm Husbybadet, dnr 02.04.04/581/2015. J. Y-bommar till Grönviks allmänna hamn, dnr 02.04.01/579/2015. K. Y-bommar till Sickla allmänna hamn, dnr 02.04.01/580/2015. L. Goalballsarg till Hägerstensåsens BP, dnr 08.02.01/585/2015. M. Konstgräs, planbelysning och stängsel på Ekhagens Bollplan, dnr 08.03.01/598/2015. N. Projektering av basketyta för spontanidrott intill Kampementsbadet, dnr 08.03.01/560/2015. O. Anläggande av parkeringsyta på Blackebergs BP, dnr 08.02.01/604/2015. P. Anläggande av parkeringsyta på Ängby IP, dnr 08.02.01/601/2015. Q. Genomförande av återställningsarbeten efter branded på Älvsjö IP, dnr 325/854/2014. R. Ändring av öppettider i Vällingby sim och idrottshall när Åkeshov stänger, dnr 01.03/640/2015.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Medborgarförslag från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning om belysta fotbollsplaner under kvällstid. B. Medborgarförslag från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning om längdskidspår.

6 Månadsrapport maj 2015. Kommer senare.

8 Fullstor idrottshall vid Rödabergsskolan. Inriktningsbeslut, dnr 08.01.01/547- 2015.

9 Upprustning av Kristinebergs IP. Utredningsbeslut, dnr 324/486-2014.

11 Bidrag till Fryshuset fritid, dnr 04.03/490/2015.

13 Fullstor idrottshall i Hjorthagen - Reviderat inriktningsbeslut, dnr 017-300-2013

15 Revisionens årsrapport 2014 för idrottsnämnden, dnr 01.04/471/2015.

16 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning, dnr 01.03/605/2015.

17 Anläggande av en 9-spels konstgräsfotbollsplan på Olovslunds BP - Genomförandeärende, dnr 08.03.01/286-2015.

18 Information och övriga frågor.

§78 Fastställande av dagordningen

§79 Anmälan av justerat protokoll

§80 Justering av dagens protokoll

§83 Månadsrapport maj 2015 Dnr 01.02/308/2015

§85 Fullstor idrottshall vid Rödabergsskolan - Inriktningsbeslut Dnr 08.01.01/547/2015

§86 Upprustning av Kristinebergs IP - Utredningsbeslut Dnr 324/826-2014

§88 Bidrag till Fryshuset - Fritid Dnr 04.03/490/2015

§90 Fullstor idrottshall i Hjorthagen Dnr 017/300-2013

§93 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning Dnr 01/03/605/2015

§94 Anläggande av ett 9-spels konstgräsfotbollsplan på Olovslunds BP Genomförandebeslut Dnr 08.03.01/286/2015

§95:A Information och övriga frågor - anmälan av inkomna skrivelser

§95:B Information och övriga frågor