Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2017-04-25

Sammanträde 2017-04-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stora Kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2017-03-28 justerat den 2017-04-03.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Utredning angående Stockholms möjligheter att arrangera vinter OS 2026. Dnr 01.06/157/2017.
B. Futsal - en snabb överblick. Dnr 02.06.01.01/159/2017

6 Månadsrapport för mars 2017. Dnr 01.02/283/2017

9 Svar på remiss om Motion (2016:119) om ett idrottskluster i Södra Skanstull. Dnr 01.06/1364/2016.

10 Svar på remiss om Motion (2016:98) av Rickard Wall (-) om att hedra Anna Teresa Margareta "Greta" Johansson 125 år. Dnr 01.06/225/2017

11 Svar på remiss av Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster. Dnr 01.06/130/2017

12 Svar på remiss om "Fritt fram i Tyresån" - Utredning om regleringspåverkan och fria vandringsvägar i Tyresåns nedre lopp. Dnr 01.06/267/2017

13 Avbetalningsplan Hammarby Bandy AB. Dnr 02.03.02/415/2017.

§46 Fastställande av dagordningen

§47 Anmälan av justerat protokoll

§48 Justering av dagens protokoll

§49 Anmälan av delegationsbeslut

§51 Månadsrapport för mars 2017

§55 Svar på remiss av Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster

§56 Fritt fram i Tyresån - Utredning om regleringspåverkan och fria vandringsvägar i Tyresåns nedre lopp KS: 314-331-2004

§57 Avbetalningsplan Hammarby Bandy AB

§59 Övriga frågor - information