Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2019-05-21

Sammanträde 2019-05-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Farsta IP

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Anmälan av delegationsbeslut

4 Anmälningsärenden:

A. Åkeshovs sim- och idrottshall, upprustning av gymnastikhallsdelen m.m.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av delegationsbeslut

§5 Tertialrapport 1 2019 för idrottsnämnden Dnr 01.02/236/2019

§6 Gubbängens sportfält, rugby m.m. Dnr 08.03.01/43/2018

§7 Riktlinjer för direktupphandling Dnr 01.05/456/2019

§8 Yttrande över remiss om policy för sociala medier i Stockholms stad Dnr 01.06/316/2019

§9 Yttrande över remiss om översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad Dnr 01.06/334/2019