Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2020-02-18

Sammanträde 2020-02-18

Datum
Klockan
17:30
Plats
Virvelvinden, Stadshuset

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Förvaltningschefen informerar

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Förvaltningschefen informerar