Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2021-03-09

Sammanträde 2021-03-09

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

A. Öppna stadens tidigare tillfälligt stängda si mhallar och idrottsanläggningar
B. Yttrande avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen i mål nr 79-21
C. Fortsatt stängda simhallar och idrottsanläggningar
D. Yttrande avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen i mål nr 1622-21
E. Öppning av idrottsanläggningar för målgruppen FaR

3 Anmälningsärenden:

A. Protokoll från idrottsnämndens funktionshindersråd
B. Detaljplan Odde 1 m fl i Kista. Bostäder, verksamheter, förskola och kulturmiljö

7 Utdelning av idrottsnämndens ungdomsledarstipendier 2021

8 Motion om kostnadsfri simskola för stadens 6 -åringar – svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Skrivelse om håll Stockholms utomhusbad öppna – svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Motion om att öppna upp stadens idrottsanläggningar på jul- sport- och påsklovet för barn samt ungdomar i samarbete med stadens idrottsföreningar – svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Motion om procentregel för idrottsinvesteringar – svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd – svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Säsongsstöd till isidrotter

14 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen

§4 Månadsrapport per februari

§5 Upprustning av Nytorpsbadet, utredningsbeslut

§6 Upprustning av Eriksdalsbadet, reviderat utredningsbeslut

§7 Utdelning av idrottsnämndens ungdomsledarstipendier 2021

§8 Motion om kostnadsfri simskola för stadens 6-åringar - svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Skrivelse om håll Stockholms utomhusbad öppna - svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Motion om att öppna upp stadens idrottsanläggningar på jul- sport- och påsklovet för barn samt ungdomar i samarbete med stadens idrottsföreningar - svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Motion om procentregel för idrottsinvesteringar - svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd - svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Säsongsstöd till isidrotter

§14 Förvaltningschefen informerar