Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
17:00
Plats
Hotell Skeppsholmen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Budget år 2015 för Kapellskärs Hamn AB (utsändes senare)

7 Rapporter

a. Verksamheten i Kapellskärs hamn b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

8 Övriga frågor

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (142 kb)

§2 Val av protokolljusterare

§3 Godkännande av dagordning

§4 Föregående protokoll

§6 Sammanträdestider 2015