Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2017-05-30

Sammanträde 2017-05-30

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2, Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.

6 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

7 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 20167 (utsänd)

8 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

11 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

12 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 26 september 2017 kl. 11.00

13 Mötets avslutande

2 (2) STOCKHOLMS HAMN AB MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647 STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§2 Val av protokollsjusterare

§3 Godkännande av dagordningen

§4 Föregående protokoll (utsänd)

§5 Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.

§6 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

§7 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 20167 (utsänd)

§8 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

§9 Attestordning 2017 - Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

§10 Internkontrollplan 2017-2018 (utsänd)