Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2018-10-01

Sammanträde 2018-10-01

Datum
Klockan
Plats

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

6 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)

8 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)

9 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 11 december 2018 kl. 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.