Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2018-12-11

Sammanträde 2018-12-11

Datum
Klockan
15:00
Plats

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare)

5 Budget 2019 för Kapellskärs Hamn AB (utsändes senare)

6 Förslag till sammanträdestider 2019 (utsänd)

7 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

8 Övriga frågor