Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2019-05-20

Sammanträde 2019-05-20

Datum
Klockan
14:30
Plats
Kapellskärs Hamn, Hamnterminalen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

6 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2019 (utsändes senare)

7 Rätt att teckna firma (utsänd)

8 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

10 Förslag till reviderade sammanträdestider 2019 (utsänd)

11 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)

12 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 11.00.