Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2019-10-01

Sammanträde 2019-10-01

Datum
Klockan
11:00
Plats
Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnsgatan 21, Frihamnen. Notera datum!

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänt tidigare )

5 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2019 (utsändes senare)

6 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

9 Rapporter

a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson) b. Rapport Samverkan Stockholmsregionen (föredragande Thomas Andersson)

10 Övriga frågor

a. Nästa möte: tisdagen den 10 december 2019 kl. 17.00 med efterföljande middag
tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.