Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholms Hamnar Kapellskärs Hamn AB > Sammanträde 2020-05-27

Sammanträde 2020-05-27

Datum
Klockan
11:00
Plats
Magasin 2 Frihamnen

3 Godkännande av dagordningen

4 Föregående protokoll (utsänd)

5 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)

6 Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020 (utsänd)

7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

8 Attestordning – Kapellskärs Hamn AB (utsänd)

9 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2019 (utsänd)

10 Rapporter

a. Verksamheten i Kapellskärs hamn b. Verksamheten i Stockholms Hamnar

11 Övriga frågor

a. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 7 oktober 2020 kl. 11.00.