Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-11-12

Sammanträde 2004-11-12

Datum
Klockan
10:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

3 Förslag till budget 2005 för Stockholms stad och inriktning för 2006 och 2007 samt ägardirektiv 2005-2007 för koncernen Stockholms Stadshus AB (budgetutl.)

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (659 kb)
Mötesinformation

Protokollfört vid Stockholms kommunfullmäktiges fortsatta sammanträde i Stadshuset fredagen den 12 november 2004 kl. 10.00

Justerat den 25 november 2004; anslaget den 26 november 2004:

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Upprop

Kl. 10.05 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 25 november 2004 kl. 15.00.

§3 Förslag till budget 2005 för Stockholms stad och inriktning för 2006 och 2007 samt ägardirektiv 2005-2007 för koncernen Stockholms Stadshus AB (budgetutl.)

Kommunfullmäktige fortsatte den under gårdagen påbörjade behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2005 för Stockholms stad och inriktning för 2006 och 2007 samt ägardirektiv 2005-2007 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

 

 

Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Punkt 9)

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin och Björklund, Ann-Margarethe Livh, Christer Öhgren, Göran Holmström, borgarrådet Nilsson, Ewa Samuelsson, Madeleine Sjöstedt, Ann Mari Engel, Ann-Marie Strömberg, Birgitta Holm, Inger Stark, Rolf Könberg, Lars-Åke Henriksson, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Gunnarsson, Peter Lundén-Welden och Joakim Larsson.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Övergripande.

 

 

R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Förslag till ny nämnd: Äldreomsorgsnämnden

Punkt 9, 18, 23, 40)

Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund, Christer Öhgren, Desirée Pethrus-Engström, Joakim Larsson, Inger Stark, Abit Dundar, Karin Rågsjö, Malin Strid, Sergio Flores, Didar Samaletdin och Godfrey Etyang.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden och Överförmyndarnämnden.

Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Förslag till ny nämnd: Äldreomsorgsnämnden

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Margareta Björk, Helen Jäderlund Eckardt, Christer Öhgren, Ewa Samuelsson, Jan Valeskog och Ann-Katrin Åslund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg och Förslag till ny nämnd: Äldreomsorgsnämnden.

 

 

R VI ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder, Flyktingmottagande, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 9, 31)

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Birgitta Holm, Fredrik Malm, Mujde Rashid, Paul Lappalainen, Hardy Hedman, Abit Dundar, Lamia Elamri, Godfrey Etyang, borgarrådet Axén Olin, Martina Lind och Ann-Margarethe Livh.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 15.59 - 16.02.

 

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av Birgitta Holm (m) i en ordningsfråga angående nämnande av offentlig persons namn i debatten m.m..

I den fortsatta debatten yttrade sig Rolf Könberg och Håkan Wahlén.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder, Flyktingmottagande och Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.

 

 

R V PERSONAL- OCH DEMOKRATIROTELN

Övergripande personal- och demokratifrågor

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Rolf Könberg, Lotta Edholm, Ann-Margarethe Livh, Christopher Ödmann, Henrik Ehrenberg, Peter Lundén-Welden, Ewa Samuelsson och Fredrik Malm.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Berthold Gustavsson (m), Ann-Margarethe Livh (v), Christopher Ödmann (mp), Fredrik Malm (fp), borgarrådet Rönngren (s), Rolf Könberg (m) och borgarrådet Axén Olin (m) i en ordningsfråga angående nämnande av offentlig persons namn i debatten m.m..

I den fortsatta debatten yttrade sig vidare borgarrådet Rönngren, Ann-Katrin Åslund, Karin Rågsjö, Karin Gustafsson, Cecilia Brinck, Abebe Hailu, Daniel Suhonen och Birgitta Holm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Övergripande personal- och demokratifrågor.

 

 

R IV SKOL- OCH KULTURROTELN

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Pedagogisk verksamhet: Skola, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB, Förslag till nya nämnder: Idrotts- och kulturnämnden, Kultur- och stadsmuseinämnden

Punkt 9, 22, 27, 14, 20, 36, 38-39)

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Pedagogisk verksamhet: Skola

Ordet innehades av borgarråden Nilsson, Söderlund och Björklund, Inger Stark, Emilia Hagberg, Ewa Samuelsson, Karin Rågsjö, Mujde Rashid, Helen Jäderlund Eckardt, Desirée Pethrus Engström, Christopher Ödmann och David Samuelsson.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg och Pedagogisk verksamhet: Skola.

Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Ordet innehades av borgarråden Nilsson, Söderlund och Björklund, Inger Stark, Emilia Hagberg, Hardy Hedman, Lotta Edholm, Mujde Rashid och Karl Bern.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB, Förslag till nya nämnder: Idrotts- och kulturnämnden, Kultur- och stadsmuseinämnden

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Cecilia Brinck, Madeleine Sjöstedt, Ann Mari Engel, Peter Nilsson, Hardy Hedman och Eva-Louise Erlandsson Slorach.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt (fp) i en ordningsfråga angående rätten till replik.

I den fortsatta debatten yttrade sig vidare Ewa Samuelsson, Daniel Suhonen, borgarrådet Söderlund, Inger Koch, Christopher Ödmann och Ann-Katrin Åslund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB och Förslag till nya nämnder: Idrotts- och kulturnämnden, Kultur- och stadsmuseinämnden.

 

 

Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Punkt 9)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Övergripande återupptogs.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader - avveckling av stadsdelsnämnder (behandlas här, men redovisas budgetmässigt under resultatbudgeten)
m 250,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader - nedläggning av medborgarkontor (behandlas här, men redovisas budgetmässigt under resultatbudgeten)
fp 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader – ändrat uppdrag för stadsdelsnämnderna (behandlas här, men redovisas budgetmässigt under resultatbudgeten)
fp 120,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. (Behandlas under Kommunfullmäktige m.m.).

Nr 5. Minskade kostnader för sammanslagning av stadsdelsnämnder
kd 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R VII SOCIALROTELN

Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Förslag till ny nämnd: Äldreomsorgsnämnden

Punkt 9, 18, 23, 40)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg och Förslag till ny nämnd: Äldreomsorgsnämnden återupptogs.

 

 

Omsorg om funktionshindrade

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. (Behandlas under socialtjänstnämnden).

Nr 2. Ökade kostnader – satsning på funktionshindrade
fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Staden skall garantera äldre och funktionshindrade rätt att välja boende (avser här omsorg om funktionshindrade).

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Stadens samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att kartlägga brister i tillgängligheten för funktionshindrade samt att utveckla planer för att åtgärda problemen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2005.

Vi har avslagit att-sats nr 2 med hänvisning till det nya handikappolitiska programmet för Stockholms stad.

 

 

Individ- och familjeomsorg

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – satsning missbruk och socialpsykiatrin
kd 30,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Stockholms stad ska tillsammans med Stockholms läns landsting inrätta gemensamma nämnder för övergripande planering och hantering av resurser i den psykiatriska vården och socialpsykiatrin.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Nämnderna skall fortsätta upphandlingar inom individ- och familjeomsorgen.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till att ett arbete pågår i en gemensam arbetsgrupp med representanter från KSL, landstinget, länsarbetsnämnden, försäkringskassan och Stockholms stad.

Vi har avslagit att-sats nr 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2005.

 

 

Ekonomiskt bistånd

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader - ej automatiskt SL-kort
m, fp och kd 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader – försörjningsstöd
m+fp+kd 100,0 mnkr.

(m) (kd) genom jobbgaranti m.m.

(fp) arbete i stället för bidrag

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

Nr 1. Staden skall införa en jobbgaranti i hela Stockholm, där alla som i dag är socialbidragsberoende ges en snabb och individuell bedömning, och i de fall det är arbetsbrist som är orsaken till bidragsberoendet, garanteras arbete inom 5 dagar.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 47 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Socialtjänstnämnden

Punkt 18)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – projekt supporter överfört från brand- och räddningsnämnden
m, fp och kd 1,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – FoU-byrån ej överflyttad till KF m.m. – kvar hos socialtjänstnämnden
m och fp 5,3 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Omsorg om funktionshindrade i stadsdelsnämnderna överförs till socialtjänstnämnden

m ökade kostnader 1 949,9 mnkr och intäkter 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - satsning på de hemlösa, återinförande av Tak-över-huvudet-garantin
m 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - arbete med jobbgarantin
m 5,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader – satsning mot nätprostitution
m 0,6 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - ökade resurser till frivilligorganisationerna och hemlösa m.m. (kd) frivilligorganisationer
fp 15,0 mnkr och kd 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader – projekt mot klotter
fp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader - insatser mot trafficking
fp 2,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader – familjerådgivning
kd 5,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Myndighetsutövning skall alltid skötas av det offentliga, men arbete med att hjälpa människor ut ur bidragsberoende, hemlöshet och missbruk kan med fördel utföras av andra.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. "Tak-över-huvudet-garantin" skall återupprättas och utvecklas genom att utvidga de mer långvariga boendeformerna, bl.a. genom ett närmare samarbete med frivilligorganisationerna.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 47 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett förslag på vårdgaranti för missbrukare och hur ett valfrihetssystem inom missbruksvården kan införas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Staden skall garantera de funktionshindrades rätt att välja boende.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Staden skall uppvakta regeringen för att införa avdragsrätt för bidrag till frivilligorganisationer.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att utreda en med frivilligorganisationer gemensam reception för hemlösa.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. En gemensam nämnd bör inrättas tillsammans med landstinget för psykiskt funktionshindrade och hemlösa med medicinska och psykiatriska problem.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Öppettiderna skall krogarna själva styra, men kontrollen av att lagar och förordningar följs skall skärpas. Krogar som inte följer reglerna skall förlora sina tillstånd.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att en gemensam nämnd inrättas med SLL som ges i uppgift att lösa de samverkansproblem som föreligger mellan de olika huvudmännen.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att snarast starta ett samarbetsprojekt för att komma till rätta med problem att våldtäkter inte utreds och går till åtal.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå kristdemokraternas förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 47 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 3 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2005. Samverkan med frivilligorganisationerna skall utvecklas.

Vi har avslagit att-sats nr 2 med hänvisning till att tak-över-huvudet-garantin skall utvecklas med en flexibel fältförlagd biståndsbedömning.

Vi har avslagit att-satserna nr 7 och 9 med hänvisning till att arbete pågår i en gemensam arbetsgrupp med representanter från KSL, landstinget, länets kommuner, försäkringskassan och Stockholms stad.

 

 

Överförmyndarnämnden

Punkt 23)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Äldreomsorg

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. (Behandlas under Äldreomsorgsnämnden).

Nr 2. Ökade kostnader – höjning av peng med 2 %
fp 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – satsning för att motverka restriktivare biståndsbedömning
fp 40,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – ökad satsning på stöd till anhöriga och demensvård
fp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – satsning på förbättrad äldreomsorg
kd 120,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Staden skall garantera äldre och funktionshindrade rätt att välja boende (avser här äldreomsorg).

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma ett kvalitetsuppföljningsprogram för all verksamhet oavsett huvudman.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och snarast möjligt föreslå en definition på vad seniorbostad innebär, avseende exempelvis service och gemenskapslokaler. Nya omvandlingar av servicehus till seniorbostäder avvaktas tills dess att en definition är fastställd.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Starta ett kompetensutvecklingsprogram för personal i äldreomsorgen om demensvård.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Stockholms stad ska införa en övergripande trygghetsgaranti i samverkan med landstinget som garanterar äldre en god äldreomsorg efter avslutad sjukhusvård.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att en gemensam nämnd inrättas med SLL som ges i uppgift att lösa de samverkansproblem som föreligger mellan de olika huvudmännen.

m+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Stockholms stad skall uppvakta regeringen om att få tillstånd om att erbjuda tilläggstjänster.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Inför en övergripande trygghetsgaranti som inkluderar dels en vårdgaranti med betoning på tillgänglighet, dels en värdighetsgaranti med betoning på bemötande och omvårdnad och dels en boende- och hjälpmedelsgaranti där rätten till stöd och service ingår.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Nytt yrkande: Kommunfullmäktige i bilaga 2:4 fastställer ersättningsnivåerna år 2005 för hemtjänst i ordinärt boende, avlösning och ledsagning även till de kommunala utförarna och att även kommunens avdragsrätt för moms framgår.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 47 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 4 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2005.

Vi har avslagit att-sats nr 3 med hänvisning till att arbete pågår i FB Servicehus AB.

Vi har avslagit att-sats nr 4 med hänvisning till att det pågår inom kompetensfondens ram.

Vi har avslagit att-sats nr 6 med hänvisning till att arbete pågår i en arbetsgrupp på tjänstemannanivå bestående av tjänstemän från KSL, landstinget, länsarbetsnämnden, försäkringskassan och Stockholms stad.

Vi har avslagit att-sats nr 7 med hänvisning till att möjligheten redan finns inom kundvalssystemet.

 

 

Förslag till ny nämnd: Äldreomsorgsnämnden

Punkt 40)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Äldreomsorgen överförs till äldreomsorgsnämnden (ny nämnd)

m ökade kostnader 6 105,0 mnkr och intäkter 128,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

R VI ARBETSMARKNADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder, Flyktingmottagande, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 9, 31)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder, Flyktingmottagande och Stockholms Stads Bostadsförmedling AB återupptogs.

 

 

Arbetsmarknadsåtgärder

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader – införande av jobbgaranti (behandlas här (m) redovisas budgetmässigt under arbetsmarknads- och integrationsberedningen)
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader – arbete istället för bidrag
fp+kd 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Flyktingmottagande

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. (Behandlas under utbildningsnämnden).

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 31)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Nytt yrkande: Att uttala att köavgiften i Stockholms Stads Bostadsförmedling AB bör sänkas när bolagets ekonomi så tillåter.

s+v+mp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • uttala att köavgiften i Stockholms Stads Bostadsförmedling AB bör sänkas när bolagets ekonomi så tillåter
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

R V PERSONAL- OCH DEMOKRATIROTELN

Övergripande personal- och demokratifrågor

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Övergripande personal- och demokratifrågor återupptogs.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren och Peter Lundén-Welden.

 

 

R IV SKOL- OCH KULTURROTELN

Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Pedagogisk verksamhet: Skola, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB, Förslag till nya nämnder: Idrotts- och kulturnämnden, Kultur- och stadsmuseinämnden

Punkt 9, 22, 27, 14, 20, 36, 38-39)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Pedagogisk verksamhet: Skola, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB och Förslag till nya nämnder: Idrotts- och kulturnämnden samt Kultur- och stadsmuseinämnden återupptogs.

 

 

Verksamhet för barn och ungdom

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. (Behandlas under idrotts - och kulturnämnden).

Nr 2. Minskade kostnader - differentierad taxa för sommarkollo m.m.
fp 10,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskade kostnader – icke kommersiell träffpunkt för unga
fp 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader – gruppverksamhet för treåringar
kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - satsning Öppen förskola
kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - parklekar
kd 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

Nr 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur en ungdomsverksamhet liknande Fryshuset kan startas väster om staden.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2005. I budgeten får stadsdelsnämnderna i uppdrag att erbjuda ungdomar en träffpunkt i närområdet.

 

 

Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. (Behandlas under utbildningsnämnden).

Nr 2. Ökade intäkter - ej avgiftsfri månad (m behandlas här, men redovisas budgetmässigt under utbildningsnämnden).
m+fp+kd 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – familjedaghem
kd 12,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - minskade barngrupper
kd 100,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Att fullmäktiges beslut om ett nytt resursfördelningssystem för för- och grundskola skall rivas upp, i stället skall det tidigare resursfördelningssystemet tills vidare fortsätta att gälla (avser här förskoleverksamhet).

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Kommunstyrelsen bör uppvakta regeringen om att införa ett barnkonto i enlighet med de borgerliga partiernas förslag i riksdagen. Detta för att ytterligare öka det ekonomiska stödet till barnfamiljer som önskar få mer tid med barnen.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att hemställa hos regeringen att statsbidraget för maxtaxan får användas till kvalitetssatsningar inom förskolan.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hos regeringen ansöka om att fritt få nyttja statsbidragen till förskolan på ett sätt som ger barnfamiljerna maximal valfrihet.

m+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Ett system med förskolepeng, dvs. en öronmärkt andel av schablonen som går direkt till den enskilda förskolan, skall införas.

fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Staden skall införa en förskolepeng/skolbarnsomsorgspeng/skolpeng som är den samma som förskoleschablonen/skolbarnsomsorgsschablonen/skolschablonen vilken ska fördelas direkt till de enskilda förskolorna/skolorna – kommunala såväl som fristående. Stadens medel för barn med särskilda behov skall sökas efter behov från en central pott (avser här förskoleverksamhet).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en informationssatsning för att rekrytera fler dagbarnvårdare.

kd.

Häremot ställdes följande förslag:

Kommunfullmäktige uttalar att det är viktigt att föräldrar får information om att det går att välja mellan förskola och familjedaghem när de ansöker om barnomsorg för sina barn. Efterfrågan på dagbarnvårdare kan variera över staden och stadsdelarna bör göra en bedömning när insatserna för att rekrytera fler dagbarnvårdare behöver intensifieras.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • kommunfullmäktige uttalar att det är viktigt att föräldrar får information om att det går att välja mellan förskola och familjedaghem när de ansöker om barnomsorg för sina barn. Efterfrågan på dagbarnvårdare kan variera över staden och stadsdelarna bör göra en bedömning när insatserna för att rekrytera fler dagbarnvårdare behöver intensifieras,
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. (Behandlas under utbildningsnämnden).

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

Nr 1. Staden skall införa en förskolepeng/skolbarnsomsorgspeng/skolpeng som är den samma som förskoleschablonen/skolbarnsomsorgsschablonen/skolschablonen vilken ska fördelas direkt till de enskilda förskolorna/skolorna – kommunala såväl som fristående. Stadens medel för barn med särskilda behov skall sökas efter behov från en central pott (avser här skolbarnsomsorg).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Pedagogisk verksamhet: Skola

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. (Behandlas under utbildningsnämnden).

Nr 2. Ökade kostnader - höjning av skolschablon
fp 55,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – verksamheten
kd 23,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Staden skall tillse att alla föräldrar med barn i grundskolan skall få ta del av skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling om inte föräldrarna tackar nej (avser här kommunala grundskolor).

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 47 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 5 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Att stockholmsprovet i svenska skall återinföras.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Att fullmäktiges beslut om en ny skolplan skall rivas upp, i stället skall skolplanen från 2000 fortsätta att gälla.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Att fullmäktiges beslut om ett nytt resursfördelningssystem för för- och grundskola skall rivas upp, i stället skall det tidigare resursfördelningssystemet tills vidare fortsätta att gälla.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 47 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 6 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 5. Staden skall införa en förskolepeng/skolbarnsomsorgspeng/skolpeng som är den samma som förskoleschablonen/skolbarnsomsorgsschablonen/skolschablonen vilken ska fördelas direkt till de enskilda förskolorna/skolorna – kommunala såväl som fristående. Stadens medel för barn med särskilda behov skall sökas efter behov från en central pott (avser här kommunala grundskolor).

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Alla pengar i skolschablonen som inte är lokalschablon, administration eller rektors lön skall öronmärkas och gå direkt till skolan.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Utbildningsnämnden

Punkt 22)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Driftverksamhet

Nr 1. Förskoleverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden

m ökade kostnader 2 822,0 mnkr och intäkter 172,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Skolbarnsomsorgsverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden

m ökade kostnader 812,9 mnkr och intäkter 118,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Grundskoleverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämnden
m ökade kostnader 4 940,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Flyktingmottagande överförs till utbildningsnämnden

m 52,4 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader för avgiftsfri månad inom förskolan, enskild verksamhet samt ökade intäkter genom att avgiftsfri månad utgår inom den kommunala verksamheten
m kostnader 7,6 mnkr intäkter 15,0 mnkr fp och kd kostnader 7,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader - ej SL-kort
m, fp och kd 13,9 mnkr.

(m) för unga

(fp) och (kd) för gymnasieelever

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - extra satsning på barn med behov av särskilt stöd
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader för FH-klasser – överförs ej till CM från utbildningsnämnden
m 14,1 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader för obligatorisk särskola inkl. förskoleklass - överförs ej till CM från utbildningsnämnden
m 121,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader för skolbarnsomsorg särskola - överförs ej till CM från utbildningsnämnden
m 31,1 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Minskade kostnader - Byråkratirationalisering
m 50,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader – höjning av skolpeng för fristående grundskolor
fp 10,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader - satsning på särskolan
fp 10,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader - minskade barngrupper, enskild verksamhet
kd 49,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade kostnader - grundskolan
kd 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Redovisning av skolk skall införas i gymnasiebetygen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Staden skall tillse att alla föräldrar med barn i grundskolan skall få ta del av skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling om inte föräldrarna tackar nej.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Att en särskild sfi-peng skall införas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. I samarbete med näringslivet utöka antalet lärlingsprogram.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Valfrihet ska gälla för särskoleelever att välja skola.

m+fp+kd.

Häremot ställdes följande förslag: Vid inplaceringen av elever i särskolegrupper ska stor hänsyn tas till elevens och föräldrarnas vilja.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Nr 6. Staden skall införa en förskolepeng/skolbarnsomsorgspeng/skolpeng som är den samma som förskoleschablonen/skolbarnsomsorgsschablonen/skolschablonen vilken ska fördelas direkt till de enskilda förskolorna/skolorna – kommunala såväl som fristående. Stadens medel för barn med särskilda behov skall sökas efter behov från en central pott.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Staden skall ge samma ekonomiska villkor till kommunala som fristående gymnasieskolor.

m.

Häremot ställdes följande förslag: Alla skolor ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Nr 8. Alla pengar i skolschablonen som inte är lokalschablon, administration eller rektors lön skall öronmärkas och gå direkt till skolan.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Ge utbildningsnämnden i uppdrag att pröva ämnesundervisning på modersmål i några stockholmsskolor.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en informationssatsning för att rekrytera fler dagbarnvårdare.

kd.

Häremot ställdes följande förslag: Kommunfullmäktige uttalar att det är viktigt att föräldrar får information om att det går att välja mellan förskola och familjedaghem när de ansöker om barnomsorg för sina barn. Efterfrågan på dagbarnvårdare kan variera över staden och stadsdelarna bör göra en bedömning när insatserna för att rekrytera fler dagbarnvårdare behöver intensifieras.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Nr 11. Nytt yrkande: Att ansvaret för särskoleverksamhet inte flyttas till stadsdelsnämnderna förrän en tydlig analys av vilka konsekvenser de föreslagna förändringarna får för särskoleverksamhet som till exempel Träningsskolan Mockasinen. Konsekvensanalysen ska tas fram skyndsamt och återredovisas till kommunfullmäktige innan årsskiftet 04/05.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 47 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 7 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • vid inplaceringen av elever i särskolegrupper ska stor hänsyn tas till elevens och föräldrarnas vilja
 • alla skolor ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar
 • kommunfullmäktige uttalar att det är viktigt att föräldrar får information om att det går att välja mellan förskola och familjedaghem när de ansöker om barnomsorg för sina barn. Efterfrågan på dagbarnvårdare kan variera över staden och stadsdelarna bör göra en bedömning när insatserna för att rekrytera fler dagbarnvårdare behöver intensifieras
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 4 med hänvisning till programmet för utveckling av gymnasieskolans yrkesprogram.
Vi har avslagit att-sats nr 9 med hänvisning till skolplanen där stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra ämnesstudier på modersmål.

 

 

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 27)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda formerna för ett avvecklande av SISAB.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Kultur- och föreningsverksamhet

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader – kommunal konsumentupplysning m.m.

m 14,0 mnkr, fp 15,0 mnkr och kd 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. (Behandlas under idrotts- och kulturnämnden).

Nr 3. Ökade kostnader för 4H- och hemgårdar, överfört från kulturnämnden

fp 10,0 mnkr och kd 11,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - stadsdelsbiblioteken, överfört från kulturnämnden
kd 123,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader samlingslokaler överfört från kulturnämnden
kd 18,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Punkt 14)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Kulturförvaltningen

Driftverksamhet

Nr 1. (Behandlas under idrotts- och kulturnämnden).

Nr 2. (Behandlas under kultur- och stadsmuseinämnden).

Nr 3. (Behandlas under stadsdelsnämnderna: kultur- och föreningsverksamhet).

Nr 4. (Behandlas under stadsdelsnämnderna: kultur- och föreningsverksamhet).

Nr 5. (Behandlas under stadsdelsnämnderna: kultur- och föreningsverksamhet).

Nr 6. Ökade kostnader/intäkter – samgående mellan kultur- och stadsmuseinämnden
kd kostnader 79,5 mnkr intäkter 14,2 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – samgående mellan kultur- och stadsmuseinämnden
kd 5,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader Lava m.m.
kd 8,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Investeringsplan

Nr 9. (Behandlas under idrotts- och kulturnämnden).

Nr 10. (Behandlas under kultur- och stadsmuseinämnden).

Stadsarkivet

Nr 11. (Behandlas under idrotts- och kulturnämnden).

Nr 12. (Behandlas under kultur och stadsmuseinämnden).

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Stadsmuseinämnden

Punkt 20)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. (Behandlas under idrotts- och kulturnämnden).

Nr 2. (Behandlas under kultur- och stadsmuseinämnden).

Nr 3. (Behandlas under kulturnämnden).

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stockholms Stadsteater AB

Punkt 36)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Stockholms Stadsteater AB uppmanas att aktivt arbeta för att öka sponsringsintäkterna.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Stockholms Stadsteater AB skall göra en översyn av biljettpriserna och genomföra årsvisa indexuppräkningar.

m.

Häremot ställdes följande förslag: Uttala att det är styrelsen för Stockholms Stadsteater AB som beslutar om biljettpriser och att eventuella höjningar görs i enlighet med kulturpolitiska avvägningar.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemensamma förslag.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • uttala att det är styrelsen för Stockholms Stadsteater AB som beslutar om biljettpriser och att eventuella höjningar görs i enlighet med kulturpolitiska avvägningar
 • i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Förslag till ny nämnd: Idrotts- och kulturnämnden

Punkt 38)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Driftverksamhet

Nr 1. Idrottsnämnden överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m ökade kostnader 459,8 mnkr och intäkter 139,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Kulturnämnden: kulturförvaltningen överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m ökade kostnader 706,3 mnkr och intäkter 75,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Kulturnämnden: stadsarkivet överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m ökade kostnader 59,6 mnkr och intäkter 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Stadsmuseinämnden överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m ökade kostnader 79,5 mnkr och intäkter 14,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. SDN: Kultur- och föreningsverksamhet överförs till idrotts- och kulturnämnden

m ökade kostnader 59,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. SDN: Verksamhet för barn och ungdom överförs till idrotts- och kulturnämnden

m ökade kostnader 507,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – samlingslokaler
m 17,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader - ateljéstöd
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Minskade kostnader - bidrag för folkbildning
m 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Minskade kostnader - verksamhets- och projektstöd
m 16,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade intäkter – Kulturhuset
m 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader – bibliotekssatsning
m 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Minskade kostnader – ej extra satsning till Lava
m 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Minskade kostnader - byråkratirationalisering nämndsammanslagning
m 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Investeringsplan

Nr 15. Idrottsnämnden överförs till ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden

m ökade utgifter 371,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Kulturnämnden: kulturförvaltningen överförs till ny nämnd:

idrotts- och kulturnämnden

m ökade utgifter 5,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Idrotts- och kulturnämnden ges i uppdrag att utöka andelen sponsring i sin verksamhet.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Idrotts- och kulturnämnden skall främst inrikta sin verksamhet på fritidsverksamheter inom idrott och kultur samt bibliotek för barn och ungdom samt funktionshindrade.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och pröva ett nytt ersättningssystem för biblioteken som bygger på en fast och en rörlig del kopplat till antalet besök respektive utlåning.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Idrotts- och kulturnämnden skall göra en översyn av olika former av verksamhets- och projektstöd i syfte att minska kostnaderna.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Idrotts- och kulturnämnden skall utreda hur kulturstödet kan minska i syfte att minska kostnaderna.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Idrotts- och kulturnämnden skall utreda hur ateljéstödet kan avvecklas och ersättas med utökat konstinköp.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Se Nr 1.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Förslag till ny nämnd: Kultur- och stadsmuseinämnden

Punkt 39)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Driftverksamhet

Nr 1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen överförs till ny nämnd: kultur- och stadsmuseinämnden

fp ökade kostnader 706,3 mnkr och intäkter 75,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Kulturnämnden: stadsarkivet överförs till ny nämnd: kultur- och stadsmuseinämnden

fp ökade kostnader 59,6 mnkr och intäkter 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Stadsmuseinämnden överförs till ny nämnd: kultur- och stadsmuseinämnden

fp ökade kostnader 79,5 mnkr och intäkter 14,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – satsning på bibliotek, läsning m.m.
fp 10,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade intäkter – sponsring
fp 1,0 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. (Behandlas under idrottsnämnden).

Nr 7. (Behandlas under stadsdelsnämnderna: kultur- och föreningsverksamhet).

Investeringsplan

Nr 8. Kulturnämnden: kulturförvaltningen överförs till ny nämnd: kultur- och stadsmuseinämnden
fp ökade utgifter 5,5 mnkr

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

Central medelsreserv

Punkt 5)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader - ej pilotprojekt fritidsklubbar,

m+fp 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - satsning på att hjälpa de hemlösa
m 5,0 mnkr och kd 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader – satsning på personliga ombud
m 1,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader – brottsförebyggande arbete frivilligorganisationer
m 8,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader för FH-klasser - överförs ej till central medelsreserv från utbildningsnämnden (Behandlas under utbildningsnämnden)

m 14,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader för obligatorisk särskola inklusive förskoleklass - överförs ej till central medelsreserv från utbildningsnämnden (Behandlas under utbildningsnämnden)

m 121,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader för skolbarnsomsorg särskola - överförs ej till central medelsreserv från utbildningsnämnden (Behandlas under utbildningsnämnden)

m 31,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2005 med fördelning enligt budgetförslaget under denna titel

  till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr

  till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 279,1 mnkr

  till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola samt omsorg om funktionshindrade reserveras 325,7 mnkr

  till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserveras 150,0 mnkr.

 

Finansförvaltning

Punkt 1-4)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Inkomstskatt

Nr 1. Sänkning av skattesatsen med 0:50 kr

m 714,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Sänkning av skattesatsen med 0:25 kr

fp 357,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Sänkning av skattesatsen med 0:10 kr

kd 142,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Räntor

Nr 1. Ökat räntenetto

m 73,0 mnkr, fp 75,0 mnkr, kd 119,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Utdelning

Nr 2. Ökad utdelning från Stockholms Stadshus AB genom försäljningar

m och fp 250,0 mnkr, kd 150,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Minskad utdelning från Stockholms Stadshus AB

m och fp 250,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Investeringsplan

Nr 4. Minskat finansieringsbeting

m 1 440,0 mnkr, fp och kd 1 500,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens förslag i övrigt under dessa punkter.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 • bemyndiga kommunstyrelsen att under år 2005

  i enlighet med de riktlinjer som anges i stadens finansiella policy verkställa upplåning inom en för staden total låneram om 15 mdkr för att kunna svara för stadens och stadens majoritetsägda bolags behov av medel

  i enlighet med de riktlinjer som anges i stadens finansiella policy och borgenspolicy till stadens majoritetsägda bolag lämna lån samt teckna stadens borgen intill ett totalt belopp om 43,0 mdkr
 • kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2005
 • begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för 2005
 • i övrigt godkänna detta förslag till budget 2005 och inriktning för 2006 och 2007 för Finansförvaltningen
 • i övrigt bekräfta under budgetbehandlingen fattade preliminära beslut.

§4 Avslutning

Ordföranden tackade kommunfullmäktiges ledamöter för ett gott samarbete under de två budgetdagarna.

Borgarrådet Billström tackade presidiet och tjänstgörande personal för ett gott arbete.