Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-10-19

Sammanträde 2007-10-19

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kommunfullmäktige

Sammanträdet fortsätter fredagen den 19 oktober med början kl. 10.00.

Rotel I: Läs mer... Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

Rotel I

5 Utl. 2007:124. Förslag om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2008.

Dnr 014-3707/2007
(behandlas av kommunstyrelsen den 17 oktober)

6 Budget 2008 för Stockholms stad och inriktning för 2009 och 2010 samt ägardirektiv 2008-2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avskrivs eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2008 för Stockholms stad (bilaga 14 till budgetutlåtandet).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (504 kb)
Mötesinformation

Justerat den 1 november 2007; anslaget den 2 november 2007:

Bo Bladholm Kersti Py Börjeson Ulf Fridebäck

 

§1 Upprop

Kl. 10.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och Ulf Fridebäck (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 1 november 2007 kl. 15.00.

§3 Förslag till budget 2008 för Stockholms stad och inriktning för 2009 och 2010 samt ägardirektiv 2008-2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avskrivs eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2008 för Stockholms stad (bilaga 14 till budgetutlåtandet)

Dnr 111-1160/2007

Kommunfullmäktige fortsatte den under gårdagen påbörjade behandlingen av kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2008 för Stockholms stad och inriktning för 2009 och 2010 samt ägardirektiv 2008-2010 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt ärenden som avskrivs eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2008 för Stockholms stad.

R III MILJÖ- OCH FASTIGHETSROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden, Fastighetsnämn­den, Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 12, 26, 27, 6, 11, 8, 5)

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Eva Louise Erlandsson-Slorach, Karin Karlsbro, Åsa Romson, Stellan Hamrin, Anders Broberg, Per Ankersjö, Peter Lundén-Welden, Karin Hanqvist, Jan Valeskog, Martin Michel, Bengt Sandberg, Ann Mari Engel, borgarrådet Ruwaida, Mats Lindqvist, Malte Sigemalm, Daniel Valliollahi, Inge-Britt Lundin, Torhild Lamo, Yvonne Fernell-Ingelström, Åsa Ekelund och Jonas Eklund.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden, Fastighetsnämnden och Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet.

R II STADSBYGGNADS- OCH TRAFIKROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Trafiknämnden, Renhållningsnämnden,

Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 15, 29)

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Jan Valeskog, Inge-Britt Lundin, Mats Lindqvist, Torhild Lamo, Anders Broberg, Per Ankersjö, Berthold Gustavsson, Åsa Romson, Eie Herlitz, Bengt Sandberg, Jonas Nilsson, Tord Bergstedt, Annika Davidsson, Annika Ödebrink och Mirja Räihä Järvinen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Trafik- och renhållningsnämnden, Trafiknämnden, Renhållningsnämnden och

Stockholms Stads Parkerings AB.


R II STADSBYGGNADS- OCH TRAFIKROTELN

R V BOSTADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stads Bostads­förmedling AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms­hem

Punkt 7, 14, 24, 22)

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Teres Lindberg, Abit Dundar, Cecilia Obermüller, Maria Hannäs, Fredrik Wallén, Lukas Forslund, Martin Michel, Regina Kevius och Jonas Eklund.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Maria Hannäs (v) i en ordningsfråga angående talartider.

I den fortsatta debatten yttrade sig Sune Gidgård, Joakim Larsson, Eie Herlitz och Petter Lindfors.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden.

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostä­der, AB Stockholmshem

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Abdo Goriya, Björn Ljung, borgarrådet Ruwaida, Mehdi Oguzsoy, Fredrik Wallén, Lukas Forslund, Teres Lindberg, Susanna Brolin, borgarrådet Livh, Daniel Somos, Tord Bergstedt, Emma Lindqvist och Gulan Avci.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, AB Familje­bostäder och AB Stockholmshem.


R I FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkrings AB, S:t Erik Markutveckling AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande, Överförmyndarnämnden

Punkt 21, 32, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 5, 18)

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Jämtin, Ulrika Francke, borgarrå­det Ruwaida, Ann Mari Engel, borgarrådet Samuelsson, Cecilia Önfelt, Cecilia Obermüller, Rolf Könberg, borgarråden Sjöstedt och Hamilton, Jonas Eklund, Abdo Goriya, Margareta Johansson, Margareta Björk, Abit Dundar, Håkan Wahlén, Anders Broberg och Berit Kruse.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkrings AB, S:t Erik Markut­veckling AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfas­tigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande och Överförmyn­darnämnden.

Personalfrågor, Demokrati- och tillgänglighetsfrågor

Ordet innehades av borgarråden Livh, Samuelsson och Ruwaida, Mirja Räihä Järvinen, Ann-Katrin Åslund, Abdo Goriya, Åsa Romson, Rolf Könberg, Anders Broberg, Lorentz Lyttkens, Cecilia Brinck, Cecilia Önfelt, Margareta Johansson, borgarrådet Mogert, Jonas Eklund, Margareta Björk, Berit Kruse, Birgitta Wahlman och Karin Rågsjö.

R III MILJÖ- OCH FASTIGHETSROTELN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden, Fastighetsnämn­den, Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 12, 26, 27, 6, 11, 8, 5)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholm Vatten AB, Stockholms Hamn AB, Brand- och räddningsnämnden, Kyrkogårdsnämnden, Fastighetsnämnden och Stadsdels­nämnderna: Stadsmiljöverksamhet återupptogs.


Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Punkt 12)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - stadsövergripande strategiskt miljöarbete
s 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - förebyggande miljöarbete
s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - internationell verksamhet och Östersjöarbete
s 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Implementera, följa upp och kommunicera miljöprogrammet
s 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Drift av "grön linje"
s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ej minskade kostnader – effektiviseringskrav
mp och v 15,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ej minskade kostnader gemensam verksamhet
mp 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ej minskade kostnader miljöövervakning
mp 0,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ej minskade kostnader programverksamhet
mp 0,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ej minskade kostnader informationsverksamhet
mp 0,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 11. Ej minskade kostnader miljöbilsprojekt
mp 0,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader - Miljöprogrammet åtgärder, uppföljning och kommuni­kation
mp 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader – klimatarbetet
mp 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader – Östersjömiljö
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade kostnader - utdelning av skolornas miljöpris
mp 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ökade kostnader – miljöövervakning
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Ökade kostnader - Information och samarbete med konsumentnämnden
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 3,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 1,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 20. Ökade kostnader - inga nedskärningar av gemensam verksamhet, miljö­övervakning, programverksamhet, informationsverksamhet och miljöbilsprojekt
v 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 21. Ökade kostnader - klimat och luftkvalitet m.m.
v 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 22. Ökade kostnader – miljörättvisa
v 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 23. Ökade kostnader, ej neddragning enl. summariskt effektivitetskrav
c 15,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 24. Minskade kostnader för lokaler, administration etc. - lika för alla nämnder
c 2,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Utveckla en ”grön linje” till staden där medborgare och verksamheter kan få rådgivning om hur man kan leva och verka miljövänligt och ekologiskt uthålligt, oavsett vilket område det avser.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Verka för att växthusgaserna minskar med målet att Stockholm ska bli en fossilfri stad år 2030.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Sjöar och vattendrag ska vara rena senast 2015.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Ta fram en plan för stadens arbete med att klara miljökvalitetsnormerna un­der 2008.

mp+v.

Häremot ställdes följande förslag:

Samverka med trafik- och renhållningsnämnden för att ytterligare förstärka åtgär­derna för att klara miljökvalitetsnormerna.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.


Nr 5. Stockholms stad ska verka för att ett avgiftssystem för dubbdäck kan införas i Stockholm.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Samverka med trafik- och renhållningsnämnden för att fastställa akuta åt­gärder under timmar med extremt höga luftföroreningshalter, vilket inbegriper att gator i tätbebyggda områden stängs av dessa timmar.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Utarbeta metoder för klimatkonsekvensanalyser tillsammans med stads­byggnadsnämnden och exploateringsnämnden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Fortsätta att driva på utvecklingen inom området alternativa fordon och drivmedel, bl.a. genom att fortsätta driva Stockholms miljöbilsprojekt.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Prioritera det kommunala tillsynsansvaret över producentavfallet genom att ta upp frågan i tillsynsplanen.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Upprätta ett bullerprogram för att minska bullerstörningarna i hela Stock­holm.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Fastställa och genomföra en miljöövervakningsplan som säkerställer kun­skap om tillståndet i Stockholms miljö.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Utveckla informationsarbetet efter erfarenheterna från projekt inom Mil­jömiljarden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 13. Dela ut ett ”Skolornas miljöpris”.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 14. Verka för fler naturreservat.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. En strategi ska tas fram för hur Stockholm ska få en miljöpåverkan inom sitt rättvisa miljöutrymme.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 16. Stockholm ska bli en fossilbränslefri kommun senast år 2030.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 17. Inrätta elektromagnetiska frizoner på stadens mark, tätorter och på landet.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* samverka med trafik- och renhållningsnämnden för att ytterligare förstärka åtgärderna för att klara miljökvalitetsnormerna

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2, 3 och 8 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2008.


Stockholm Vatten AB

Punkt 26)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Besluta om en underhållsplan som utgår från förebyggande underhåll i mot­sats till nuvarande avhjälpande underhåll.

s.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 34 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Utveckla och fortsätta samarbetet med Stockholms skolor, inklusive sär­skilda studiebesök.

s.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 41 nej. Såsom voteringslista nr 3 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Bidra till kunskapsutbyte genom att delta i internationella projekt under för­utsättning att extern finansiering finns, till exempel genom SIDA.

s.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Restaurera de sjöar som pekas ut i vattenprogrammet.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Utveckla arbetet med att lokalt omhänderta dagvatten.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Utveckla den miljövänliga avfallshanteringen och biogasproduktionen.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Bidra till kunskapsutbyte genom att delta i internationella projekt.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Avbryta alla utförsäljningar av Stockholm Vatten.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Stockholm Vatten ska vara ett internationellt miljöföredöme.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Miljöarbetet är en självklar del av bolagets kärnverksamhet.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 3, 4, 6, 9, 10 och 11 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.


Stockholms Hamn AB

Punkt 27)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Fortsätta utvecklingen av stuveriverksamheten i egen regi.

s.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 31 nej. Såsom voteringslista nr 4 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Fortsätta arbetet med att söka alternativ med målet att avveckla oljeverk­samheten vid Loudden.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Avbryta planeringsarbetet för en ny hamn i Norvik till förmån för en lösning där befintliga hamnar norr och söder om Stockholm utnyttjas.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Fortsätta och vidareutveckla arbetet med ett tillämpat system för differentie­rade avgifter beroende på fartygens miljöpåverkan samt öka möjligheten och kra­ven att elansluta fartyg som ligger i hamn.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Avbryta alla planer på utförsäljningar av delar av hamnverksamheten.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 7. Avbryta bolagiseringen av stuveriverksamheten.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2 och 4 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Brand- och räddningsnämnden

Punkt 6)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - god beredskap

s 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ej minskade kostnader p.g.a. införande av flexibel bemanning
mp och v 3,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.
mp och v 5,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ej ökade kostnader, satsning på kärnverksamheten
mp 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - ökad bemanning
mp 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 6. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.
c 1,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Nämnden ska förbereda Stockholms brandförsvar inför en eventuell över­gång till ett kommunalförbund tillsammans med kommunerna som utgör Brand­kåren Attunda och Södra Roslagens brandförsvarsförbund samt Solna, Sundby­berg och Lidingö kommuner.

s.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Vidta åtgärder för att förbättra jämställdheten och mångfalden bland perso­nalen.

mp+v.

Häremot ställdes följande förslag:

Verka för att fler kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund ska söka anställ­ning som brandmän inom Stockholms brandförsvar.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.

Nr 3. Utvidga arbetet med barn och ungdomar i förebyggande syfte för att minska antalet anlagda bränder i bl.a. skolor.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Göra en kultur- och språkanpassad informationssatsning riktad till medbor­gare inför krissituationer.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Genomföra en medborgarövning under 2008.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* verka för att fler kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund ska söka anställning som brandmän inom Stockholms brandförsvar

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 3 och 4 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2008.

Kyrkogårdsnämnden

Punkt 11)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ej ökade kostnader, satsning på kärnverksamheten
mp 2,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.
mp 2,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 2,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 2,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.
c 0,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - projektering ny begravningsplats Norra Järva
mp 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Säkerställa en ny kistbegravningsplats i norra Stockholm.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Upprätthålla kravet att inte använda svåråtervinningsbart materia.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Rusta upp Skogskyrkogårdens krematorium.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2 och 3 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2008.

Fastighetsnämnden

Punkt 8)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.

mp 7,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - Kartläggning och åtgärdsplan för förbättrade utomhus­miljöer runt kommersiella fastigheter m.m.
mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 3. Ökade kostnader - Ökad tillgänglighet - rådgivning och tillsyn
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 14,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 7,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader, inventering av ytor för solceller inom stadens fastighets­bestånd
c 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.

c 2,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkanden.

Nr 1. Energieffektivisera och bygga ut fastighetsnära källsortering i stadens fas­tigheter.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Avbryta utförsäljningen av stadens grönmark.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 5 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Avbryt den pågående utförsäljningen av stadens mark utanför kommungrän­sen.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 4. Bilda en friluftsstiftelse av stadens grönområden i Stockholms län för att öka och förbättra möjligheterna till det rörliga friluftslivet i regionen.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Ta fram en ny hyressättningsmodell som är gynnsam för stadens egna verk­samheter såsom skolor, kulturlokaler och bibliotek.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 8 nej. Såsom voteringslista nr 6 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 6. Inrätta en grönmarksstiftelse.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Underlätta för stadens barn och ungdomar att få meningsfulla sommarakti­viteter.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Stadens fastigheter ska inventeras avseende ytor lämpliga för moderna sol­celler.

c.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 7 och 8 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2008.

Stadsdelsnämnderna: Stadsmiljöverksamhet

Punkt 5)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - Agenda-21 samordnare

s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ej ökade kostnader, satsning på kärnverksamheten
mp 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ej minskade kostnader 1,5 procent för administration, lokaler etc.
mp 2,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade resurser för skötsel av parker och grönområden och naturreservat
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - Lokalt Agenda 21 arbete
mp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 4,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 2,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 8. Ökade kostnader och intäkter - gatuskötsel, barmarksrenhållning och Agenda 21 återförs till stadsdelsnämnderna
v kostnader 273,9 mnkr och intäkter 44,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – kvalitet
v 8,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.
c 0,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Investeringar i park och grönområden
mp 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Ta fram ett nytt resursfördelningssystem för stadsmiljöverksamhet som inte missgynnar stadsdelsnämnderna runt Järvafältet, Hässelby-Vällingby stadsdels­nämnd och andra stadsdelsnämnder med mycket naturmark.

s+mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Inrätta en lokal Agenda 21-samordnare inom varje stadsdelsnämnd

s+mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Genomförande av skötselplaner för naturreservat ska garanteras.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Ge alla barn- och ungdomar möjlighet till spontan lek och rörelse nära sin bostad utifrån det underlag om grönområdestillgång som miljö- och hälsoskydds­nämnden har tagit fram samt i samarbete med idrottsnämnden, bostadsbolagen och SISAB.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Utveckla och stärka medborgarnas inflytande i Agenda 21-arbetet, stads­miljöfrågor och lokala planprocesser.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-sats nr 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

R II STADSBYGGNADS- OCH TRAFIKROTELN

Trafik- och renhållningsnämnden, Trafiknämnden, Renhållningsnämnden,

Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 15, 29)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Trafik- och renhållningsnämnden, Trafiknämnden, Renhållningsnämnden och

Stockholms Stads Parkerings AB återupptogs.

Trafik- och renhållningsnämnden

Punkt 15)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - tryggt och snyggt i hela Stockholm
s 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ej minskade kostnader - effektiviseringskrav, enligt plan 2007

mp 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ej ökade kostnader - satsning för en renare stad

mp 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ej minskade parkeringsintäkter

mp 42,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 5. Ökade kostnader - Metodutveckling för ökad tillgänglighet i samband med snöröjning

mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader, stadsmiljö

mp 3,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - grönt och vackert

mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader - för trafiksäkerhetsprogram med särskild inriktning på barn och unga
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader – klimatarbete
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade intäkter parkering

mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader – gatuträd

mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader – cykelbanor

mp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar

mp 29,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd

mp 14,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Minskade kostnader och intäkter - gatuskötsel, barmarksrenhållning och Agenda 21 återförs till stadsdelsnämnderna

kostnader v 273,9 mnkr och intäkter 44,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ökade intäkter parkering

v 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 17. Minskade kostnader - ej nedskärningar

v 6,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.

c 8,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Ökade kostnader – Cykelåtgärder

mp 61,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 20. Minskade kostnader – Framkomlighet

v 5,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 21. Ej ökade kostnader - effektivisering av verksamheten
mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 22. Ökade kostnader – källsortering

mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 23. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar

mp 11,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 24. Minskade kostnader - Besparingsåtgärd

mp 5,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet

Nr 1. Verka gentemot regeringen för att få till stånd en utredning om möjliga eko­nomiska styrmedel i syfte att minska dubbdäcksanvändningen för att på så sätt minska partikelhalterna i luften.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 7 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Intensifiera arbetet med genomförande av cykelplanerna för innerstaden respektive ytterstaden.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Under 2008 utreda om det är möjligt att gräva ned återvinningsstationerna.

s.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Påbörja stadens arbete för att snarast möjligt förlänga Djurgårdslinjen till Centralen och konvertera 4:ans stombusslinje till spårväg, med vidare sträckning till Värtanområdet.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Ej påbörja något arbete med ny dragning av E18 vid Tensta-Rinkeby innan överenskommelse är träffad med Vägverket om att lägga vägen i tunnel vid Järva­fältet.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 72 ja och 20 nej. Såsom voteringslista nr 8 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 6. Utreda möjligheten att däcka över Centralbron och järnvägsspåren med syfte att anlägga en park ovanpå.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 7. I avvaktan på statliga åtgärder som minskar användningen av dubbdäck och därmed partikelhalten i luften införa dubbla p-avgifter för motorfordon med dub­bade vinterdäck samt under timmar med extremt höga luftföroreningshalter stänga av utsatta gator inom tättbebyggt område.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Genomföra projektet Nordens längsta gågata mellan Medborgarplatsen och Norrtull.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Fortsätta båtlinjen från Hammarby Sjöstad till Nybrokajen och ta in biogas­båtar i trafiken under 2008.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Genomföra en översyn av gällande boende- och nyttoparkering i hela sta­den med syfte att få ett mer rättvist och effektivt regelverk grundat på mer likvär­diga principer.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Ta fram en plan och intensifiera arbetet för att rädda stadens gatuträd.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Avbryta arbetet med Norra Länken och inte påbörja något planarbete för nya motorvägar som Förbifart Stockholm och Österleden. Först måste staden ut­veckla systemet med trängselavgifter och utbyggd kollektivtrafik.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet

Nr 13. Ett stimulansbidrag ska införas för ombyggnation för fastighetsnära käll­sortering, i ett första steg i blå- och grönklassad bebyggelse.

s.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 14. Genom dialog med förpackningsindustrin, medborgare och näringsidkare minska mängden avfall per invånare.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Öka andelen avfall som återanvänds och återvinns.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 16. Genom ökad differentiering av renhållningstaxan stimulera till minskade avfallsmängder, ökad källsortering och därmed minskad miljöbelastning.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 17. Säkerställa att regeringens nationella mål om att samla in 35 procent orga­niskt avfall till år 2010 uppnås för staden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 9 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 18. I samverkan med Stockholms stads bostadsbolag utveckla ett välfunge­rande system för att ta vara på det hushållsnära organiska avfallet.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 19. Införa fastighetsnära källsortering vid nybyggnation och fortsätta samar­betet med materialbolagen för att öka andelen fastighetsnära källsortering i be­fintligt bostadsbestånd.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 20. Genomföra nyetableringen av återvinningscentraler.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 21. Bidra till att öka produktionen av biogas.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 22. Öka andelen insamlat farligt avfall.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 23. Uppvakta regeringen om att införa pant på snabbmatsförpackningar.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2, 4, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 21 och 22 med hän­visning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Vi har avslagit att-sats nr 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Trafiknämnden (ny nämnd)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Staden ska inleda ett samarbete med landstinget för att förbättra möjlighe­terna att ta med cykel i kollektivtrafiken.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 2. Hamngatan ska göras om till gågata med spårvagnsreservat, från Norr­malmstorg till Sergels torg.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Utökade 30-zoner.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Verka för en nedgrävning av Centralbron, Nynäsvägen och Älvsjövägen, samt att E18 läggs i tunnel förbi Rinkeby och Tensta.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Verka för en tvärbanering runt Stockholm.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Verka för Tvärspårväg Syd (Skärholmen–Tyresö).

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Målet för parkeringsövervakningen ska vara 100 procent rätt parkerade bi­lar.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. P-böternas nivå bör vara i samma nivå som böter vid obetald resa i SL.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2, 5, 6, 7 och 8 med hänvisning till kommunsty­relsens förslag till budget 2008.

Renhållningsnämnden (ny nämnd)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Målsättningen ska vara fastighetsnära insamling i alla flerfamiljshus.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Målsättningen ska vara insamling av 35 procent av det biologiska avfallet till 2010.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Målsättningen ska vara att minska den totala mängden avfall.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Renhållningstaxan ska stimulera till minskade avfallsmängder, ökad käll­sortering och minskad miljöbelastning.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Verka för ökad andel återbruk.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2, 3 och 4 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2008.

Stockholms Stads Parkerings AB

Punkt 29)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Fortsätta utveckla verksamheten i det helägda dotterbolaget Parkab i egen regi.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Fortsätta utveckla verksamheten i moderbolaget i egen regi.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 61 ja och 32 nej. Såsom voteringslista nr 10 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 11.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 3. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1 och 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

R II STADSBYGGNADS- OCH TRAFIKROTELN

R V BOSTADS- OCH INTEGRATIONSROTELN

Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stads Bostads­förmedling AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms­hem

Punkt 7, 14, 24, 22)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Exploate­ringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB Stockholmshem åter­upptogs.

Exploateringsnämnden

Punkt 7)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ej minskade kostnader - effektiviseringskrav, enligt plan 2007
mp 12,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ej ökade kostnader, bostadsbyggandet
mp 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - Klimatsmart byggande
mp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 5. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.
c 4,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader på grund av start av planering för nytt bostadsområde Bromma Ekostad
v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Minskade kostnader - övriga planeringsprojekt
v 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Minskade utgifter, generell korrigering nedrundning
c 100,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Avveckla Bromma flygplats vid nuvarande avtalets utgång.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 11 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 12.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Programmet miljöanpassat byggande i Stockholm återinförs och utvecklas.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Fastställa en ny markanvisningspolicy som stoppar den generella utförsälj­ningen av stadens mark, skapar förutsättningar för ett blandat boende, pressar ner boendekostnader och stärker miljöarbetet i byggprocessen.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.


Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 12 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 13.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 4. Utveckla arbetet med kompensation för grönmark.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Iordningställa Igelbäckens kulturreservat.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Genomföra stadsplanetävling för en klimatsmart stadsdel i Norra stations­området.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Utarbeta metoder för klimatkonsekvensanalyser tillsammans med stads­byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Ett pilotområde med passiva hus genomförs.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Sänkning av parkeringstalet till högst 0,7.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Årstafältet görs till grönområde för rekreation.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 11. All ny bebyggelse ska vara miljöanpassad.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Ingen stadsbebyggelse på Årstafältet.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Programmet för Ekologiskt byggande ska vara bindande.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 14. Stopp för nyetablering av externa köpcentrum.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11 och 13 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Stadsbyggnadsnämnden

Punkt 14)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - trygga bostadsförsörjningen

s 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ej minskade kostnader - effektiviseringskrav, enligt plan 2007

mp och v 12,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 3. Ej ökade kostnader, halvering av tid, PM-DP

mp och v 6,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - ökad tillsyn tillgänglighet

mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – klimatkonsekvensanalys

mp 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar

mp 9,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd

mp 4,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ökade kostnader - anställningar för naturreservat och tillgänglighet

v 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Ökade kostnader - omvänd planprocess, ökad lokal demokrati, stärkt barn­perspektiv

v 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ökade kostnader, utredning skyskrapor

c 1,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Ökade kostnader, strategi för Stockholms kajer

c 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.

c 4,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader - fortsatt verksamhet för utrednings- och statistikkontoret
mp 4,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar

mp 0,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 15. 5 mnkr för återupprättande av FOU-enhet inlagda i Central medelsreserv - organisatorisk placering under kommunstyrelsen

v.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs följande tilläggsyrkanden.

Nr 1. Planera för kollektivtrafikförsörjning av alla större bostadsområden.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 13 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 14.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Kommunfullmäktige beslutar följande Lägga ner Bromma som flygplats och snarast komma igång med planeringen för ett klimatneutralt bostads- och verk­samhetsområde.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. I samarbete med övriga nämnder ta fram en naturvårdsplan för staden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Planera för att de i översiktsplanen utpekade områdena blir natur eller kultur­reservat inom mandatperioden. Detta gäller bl.a. Årstaskogen-Årstaholmar, Älv­sjöskogen, Lillsjön, Kyrkhamn-Lövstaområdet, Fagersjö-Rågsved, Högdalstop­parna samt Södra och Norra Djurgården.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Tillämpa omvänd planprocess.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 6. Bygga stad, dvs. integrerade bostäder, arbetsplatser, kulturlokaler, service och god närnaturmiljö.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Utveckla barn- och ungdomsperspektivet i planeringen.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Ej överföra hanteringen av enkla planärenden till stadsbyggnadsnämnden, de ska fortsatt hanteras av stadsdelsnämnderna.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Införa konsekvensanalyser av miljörättvisa i samhällsplanering.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Minst ett lekområde ska finnas i varje 30-zon.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Verka för inrättandet av fler naturreservat.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Fler kollektivhus ska byggas.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Inrätta naturreservat i Årstaskogen-Årstaholmar.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 14 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 15.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 14. Inrätta ett barnråd för stärkt barnperspektiv.

v.

Häremot ställdes följande förslag:

Barnperspektivet ska beaktas inom samtliga nämnder.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.

Nr 15. Öka användningen av omvänd planprocess.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 16. Öppna nämndsammanträden för ökat demokratiskt inflytande.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 17. Alla detaljplaner ska behandlas av kommunfullmäktige.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 18. En genomgripande utredning beträffande skyskrapor ska göras.

c.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 19. En strategi för Stockholms kajer ska tas fram.

c.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* barnperspektivet ska beaktas inom samtliga nämnder

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 5, 6, 18 och 19 med hänvisning till kommun­styrelsens förslag till budget 2008.

Vi har besvarat att-sats nr 7 med hänvisning till handlingsprogrammet En god start för barnet.

Stockholms Stads Bostadsförmedling AB

Punkt 24)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Bostadsförmedlingen ska vara självfinansierad, bolagets vinst ska återföras till bolagets kunder.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 15 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 16.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Starta en ny bytesförmedling.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Inrätta en byteskö.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 4. Utveckla en trygg andrahandsförmedling.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Erbjuda bostadssökande guidning i olika förorter av lokala kändisar.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem

Punkt 22)

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Aktivt medverka till att öka förvärvsfrekvensen i de stadsdelar där bolagen är verksamma och där förvärvsfrekvensen väsentligen understiger genomsnittet i staden.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 16 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 17.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Avbryta ombildningen av bolagens hyresrätter.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Verka för att så många lägenheter som möjligt lämnas till bostadsförmed­lingen.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Inte ombilda några hyresrätter i innerstaden till bostadsrätter.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Stoppa den pågående ombildningen till bostadsrätter av miljonprogramsfas­tigheter med renoveringsbehov.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Anta en policy med syfte att minska antalet avhysningar och vräkningar samt underlätta kvarboende i det egna bolaget och utveckla former för samarbete med socialtjänsten.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Inför förbud mot att vräka barnfamiljer.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Öka andelen kooperativa hyresrätter.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Vidareutveckla miljöarbetet och prioritera fastighetsnära källsortering.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 10. Alla hyresgäster ska få sin egen el-mätare.

mp+v.

Häremot ställdes följande förslag:

Utreda möjligheterna att utföra individuell mätning av el- och vattenförbrukning vid nybyggnation.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.

Nr 11. Bostadsbolagen ska satsa på klimatneutrala stadsdelar, passivhus och noll­energihus.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Den pågående utförsäljningen av allmännyttan avbryts.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 14. Under år 2008 startas på försök ett system med egenregi för hyresgäster i de kommunala bostadsbolagen.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Gemensamt inrätta ett informationskontor ”Bestäm Själv.nu"

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 16. Öka försöks- och träningslägenheter med minst 300 per år.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 17. Genomföra en decentralisering av bostadsbolagen till lokala enheter.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 18. Föra in alternativa lönsamhetsbedömningar i kompletterande investerings­direktiv i bolagens arbetsordning.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* utreda möjligheterna att utföra individuell mätning av el- och vattenförbruk­ning vid nybyggnation

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 3, 6, 7, 9 och 16 med hänvisning till kommun­styrelsens förslag till budget 2008.

Vi har avslagit att-sats nr 11 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

R I FINANSROTELN

Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkrings AB, S:t Erik Markutveckling AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stockholm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande, Överförmyndarnämnden

Punkt 21, 32, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 5, 18)

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Koncernen Stockholms Stadshus AB, Stockholm Business Region AB, AB Stokab, S:t Erik Försäkrings AB, S:t Erik Livförsäkrings AB, S:t Erik Markutveckling AB, AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad, Mässfastigheter i Stock­holm AB, Stadsdelsnämnderna: Övergripande och Överförmyndarnämnden åter­upptogs.

Stockholms Stadshus AB

Punkt 21)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Öka medborgarnas insyn i och möjlighet att delta i de politiska beslutspro­cesserna.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Utveckla metoder för att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Tillämpa antidiskrimineringsklausulen vid stadens upphandlingar.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Arbeta aktivt med att varje arbetsenhet kontinuerligt tillhandahåller praktik­platser.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Medverka till att antalet anställningar med anställningsstöd ökar med syfte att underlätta inträde på arbetsmarknaden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Miljöprogrammets sex mål ska vara styrande för att göra Stockholm till en ekologisk hållbar storstad.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Dotterbolagen ska aktivt verka för en minskad energiförbrukning.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Dotterbolagen ska arbeta aktivt med ökad miljöanpassning i sina verksam­heter, exempelvis genom fastighetsnära källsortering.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 9. FN:s standardregler för funktionshindrade och FN:s barnkonvention ska genomsyra stadens verksamheter.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Upprätta jämställdhets- och mångfaldsplaner som redovisas i verksamhets­plan och följs upp i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 11. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 1, 2, 6, 7, 8, 9 och 10 med hänvisning till kom­munstyrelsens förslag till budget 2008.

Vi har besvarat att-sats nr 3 med: Uppdrag att ta fram en ny antidiskrimine­ringsklausul gavs i samband med budget 2007. Förslag på ny klausul är på in­ternremiss i staden.

Stockholms Business Region AB

Punkt 32)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Delta aktivt i arbetet för att marknadsföra Europride.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 17 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 18.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 2. Utveckla och förbättra stadens kontakter med näringslivet.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Inrätta ett småföretagscentrum.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Utveckla mångfalden i stadens näringsliv genom stöd till ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. I samverkan med konsumentnämnden, genom Stockholm Visitors Board AB, satsa på ökad profilturism.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Prioritera Europride under 2008.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Återöppna hotellbokning och turistinformation på Centralstationen.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Återuppta utgivning av "Utflykter och Äventyr".

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 10. Bolaget ska stödja initiativ som underlättar för lokala och ekologiska pro­ducenter.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 2 och 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Vi har besvarat att-satserna nr 1 och 6 med: Europride 2008 är ett av de viktiga evenemang som genomförs under 2008 i Stockholm.

AB Stokab

Punkt 28)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Stokab ska kvarstå i kommunal ägo.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 18 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 19.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.


Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-sats nr 2 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

S:t Erik Försäkrings AB

Punkt 33)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Livförsäkrings AB

Punkt 34)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

S:t Erik Markutveckling AB

Punkt 35)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Skapa utrymme för att etablera grusupplag och betongfabrik på Fastig­hets AB G-mästarens område.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 2. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad

Punkt 36)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 2. Eldning av palmolja ska snarast upphöra.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Mässfastigheter i Stockholm AB

Punkt 37)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Bolagsstämman ska hållas i fullmäktige.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Punkt 5)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

Nr 1. Planera för en utökning av antalet stadsdelsnämnder.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 2. I dialog med utbildningsnämnden ska stadsdelsnämnderna förbereda över­tagande av grundskoleverksamheten från och med den 1 januari år 2009.

s+mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Kontinuerligt under mandatperioden arbeta för att få till stånd ett ökat val­deltagande i valet 2010.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Utvärdera den genomförda folkomröstningen om trängselavgifter och före­slå rutiner för kommande lokala folkomröstningar.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Ansöka om att bli försökskommun för sänkt rösträttsålder till 16 år.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Ansöka om att bli försökskommun för direktval till stadsdelsnämnderna.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Det ska finnas minst ett medborgarkontor i alla stadsdelsnämndsområden.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Barnperspektivet ska beaktas inom stadsdelsnämndernas verksamheter.

v.

Häremot ställdes följande förslag:

Barnperspektiv ska beaktas inom samtliga nämnder.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* barnperspektiv ska beaktas inom samtliga nämnder

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-sats nr 3 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Överförmyndarnämnden

Punkt 18)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - ej nedskärningar

v 0,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.

c 0,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


UTOM ROTELINDELNINGEN

Kommunfullmäktige m.m., Revisorskollegiet, Valnämnden, Servicenämnden

Punkt 1, 2, 3, 4)

Kommunfullmäktige m.m.

Punkt 1)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Minskade kostnader - Decentralisering jobbpolitik (ej jobbtorg)

s, mp och v 177,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Minskade kostnader - Halvering köp externa konsulter, nedläggning av­knoppningskansli m.m.

s 80,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - Marknadsföring Stockholm
s 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - Rätt till heltid

s 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader – Låglönesatsning

s 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader - Satsning på sommarjobb

s 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - Satsning på utvecklat samarbete mellan staden och hög­skolorna

s 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 8. Ej ökade kostnader chefsutveckling
mp 2,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 9. Ej ökade kostnader rotelorganisationen
mp 1,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Ej ökade kostnader partistöd i enlighet med tidigare beslut, 80 % av parti­ernas allmänna verksamhet i riksdagen
mp 4,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Minskade energikostnader pga. investeringar i förnyelsebar energi, miljö­teknik och energieffektivisering

mp 45,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Ökade kostnader - Projektet Regnbågen återupprättas
mp 0,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader - Upprättande av en central upphandlingsenhet
mp 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Ökade kostnader - Klimatanpassning och ekologisk upphandling reserveras i Centrala medelsreserven +- 100
mp.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 15. Ökade kostnader - Politisk styrgrupp för klimatarbete med stödresurser och verksamhetspengar
mp 12,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 16. Ökade kostnader inrättande av Nämnd för lika rättigheter
mp 14,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 17. Ökade kostnader till antidiskrimineringsbyråer via nämnden för lika rättig­heter

mp 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 18. Ökade kostnader HBT kampanj

mp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 19. Ökade kostnader - Agenda 21 arbete, samordning av stadens arbete

mp 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 20. Ökade kostnader - Miljöcentrum för små och stora medelstora företag
mp 7,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 21. Ökade kostnader - Förstärkningsmedel till arbete med jämställdhetsplaner inklusive arbete med sexuella trakasserier, fördelas till stadsdelsnämnder, förvalt­ningar osv. reserveras i Central medelsreserv 40 milj

mp.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 22. Ökade kostnader - Arbete mot hatbrott
mp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 23. Ökade kostnader - IFS/Almi
mp 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 24. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 29,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 25. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 14,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 26. Minskade kostnader - Avknoppningskansliet och Enheten för valfrihet läggs ned.
v 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 27. Minskade kostnader ersättning till Handelshögskolan
v 1,1 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 28. Ökade kostnader Funktionshindersombudsmannen och KHR - överförs från socialtjänstnämnden
v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 29. Ökade kostnader Äldreombudsmannen och KPR - överförs från äldre­nämnden
v 0,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 30. Ökade kostnader - övergripande arbetsmarknadsfrågor återförs till stadsled­ningskontoret från socialtjänstnämnden

v 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 31. Ökade kostnader - en samordningsfunktion för stadens tillgänglighetsar­bete inrättas vid stadsledningskontoret
v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 32. Ökade kostnader för inrättande av Råd för Stockholms utveckling och för­nyelse
c 2,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 33. Minskade kostnader, avskaffande av oppositionsborgarråden och Borgar­rådsberedningen

c 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 34. Minskade kostnader för lokaler, administration etc.

c 19,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 35. Ökade kostnader "Företagare Direkt"-satsning
c 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 36. Ökade kostnader, stöd till Europride (Stockholm Visitors Board)
c 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 37. Ökade kostnader - Pris- och löneökningar
mp 0,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 38. Minskade kostnader – Besparingsåtgärd
mp 0,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 39. Ökade kostnader - investeringar i förnyelsebar energi, miljöteknik och energieffektivisering.
mp 50,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 2. Folkhälsoprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 2006 ska gälla som styrdokument för stadens verksamheter.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Snarast ta fram en ny, samlad upphandlingspolicy

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Återinföra anti-diskrimineringsklausuler.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Återinför stadens lokala Agenda 21-arbete centralt och lokalt.

s+mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Säkerställa att 30 % av stadens inköpta livsmedel är ekologiskt framställda.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Inleda ett samarbete med WHO:s nätverk Healthy cities.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Ta fram en policy för hållbar utveckling och fortsätta arbetet med Ålborgsåtagandena.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 9. Stockholm ska bli en fossilfri stad 2030.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 10. Inrätta en politisk styrgrupp för stadens klimatarbete.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 11. Färdigställa Stockholms energiplan och vidareutveckla stadens Energicent­rum.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 12. Öka stadens inflytande i Fortum.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 13. Miljöcertifiera samtliga nämnder och styrelser i staden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 14. Energieffektivisera i stadens samtliga verksamheter.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 15. Ha öppna nämndmöten även i stadens facknämnder.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 16. Ej överföra gatuskötsel och hanteringen av enkla planärenden till trafik- och renhållningsnämnden respektive stadsbyggnadsnämnden.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 17. Genomföra åtgärderna i programmen för att klara miljökvalitetsnormerna och arbeta för att utveckla ytterligare åtgärder för att minska de hälsofarliga ut­släppen.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 18. Uppvakta regeringen för att återföra intäkter från trängselskatten till kol­lektivtrafiksatsningar.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 19 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 20.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 19. Öka antalet stadsdelsnämnder.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 20. Påbörja förhandlingar med landstinget respektive Banverket med syftet att påskynda investeringarna i nya spårvägar till Kista, Universitetet, Slussen samt snabbspårväg Syd och Mälarbanan.

mp+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 21. Inrätta en nämnd för lika rättigheter.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 10 nej. Såsom voteringslista nr 20 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 21.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 22. Ge stöd till fler lokala antidiskrimineringsbyråer med utökat mandat.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 23. Säkerställa att ingen diskrimineras genom t.ex. anonymiserade jobbansök­ningar och antidiskrimineringstester.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 24. Upprätta en bindande handlingsplan mellan fack och arbetsgivare för att få bort osakliga löneskillnader.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 73 ja och 12 nej. Såsom voteringslista nr 21 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 22.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 25. Inrätta en folkhälsoenhet, med ansvar för att ge centralt stöd åt alla stadens verksamheter i folkhälsofrågor.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 26. Inrätta två miljömiljarder, två klimatmiljarder, två förortsmiljarder och två bomiljarder.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 27. Återinrätta konsumentnämnden som samordnar konsumentfrågor med andra nämnder och bolag i staden och frivilligorganisationer och företag.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 28. Införa medborgarkontrakt i den kommunala servicen så att utlovade servi­cenivåer blir en rättighet som det kan utlovas ansvar för.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 29. Utförsäljning av Stockholm Parkering AB ska ske enligt miljöpartiets för­slag.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 30. Göra en översyn av resursfördelningssystemet.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 30a. Nytt yrkande: Kommunstyrelsen får i uppdrag i underlaget för 2009 års budget lägga in och tydligt redovisa det uppskattade behovet av pris- och löne­kompensation.

mp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå miljöpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 51 ja och 18 nej. Såsom voteringslista nr 22 utvisar rös­tades ja av ----------------------------------------------------------------------- Bilaga 23.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 31. Medborgaren ska ses som en ägare av stadens verksamheter och inte som en kund på en marknad.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 32. Kommunstyrelsens handikappråd och Kommunstyrelsens pensionärsråd ska få yttra sig över alla ärenden som de önskar med en remisstid som tar hänsyn till att de huvudsakligen arbetar på ideell basis.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 33. Erbjuda stadens verksamheter att genomföra en avtalsbunden självförvalt­ning.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 34. Flerspråkighet ska vara en formell merit när man söker arbete i Stockholms stad.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 35. Ta fram rutiner för att tillgänglighetsanpassa personalpolitiken.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 36. Rätt till träning på arbetstid införs för alla medarbetare.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 37. Hemställa till regeringen om att ändra bestämmelserna för skattebefrielse av förmåner för cykeltrafik, gång och kollektivtrafik.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 38. Tillämpa barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv i tillgänglighetsarbe­tet.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 39. Utbyggnad av tvärbanor och spårvägar, med prioritering av tvärspårväg­Syd, Skärholmen - Tyresö.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 40. Avbryta utförsäljningen av allmännyttan.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 41. Avbryta planerna på Förbifart Stockholm och Österleden.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå vänsterpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 75 ja och 18 nej. Såsom voteringslista nr 23 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 24.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 42. Intäkterna från trängselavgifterna ska framförallt användas till kollektivtra­fiken.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 43. Energieffektivisering i stadens fastighetsbestånd med minst 15 procent till 2010.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 44. Inleda samarbete med minst en stad i Syd om miljö och solidaritet.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 45. Arbeta för att Stockholm når en miljöpåverkan inom sitt rättvisa miljöut­rymme.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 46. Undersöka möjligheterna för ett nytt kommunalt energibolag med förny­bara bränslen.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 47. Miljöanpassa Stadshuset.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 48. Ta fram nyckeltal för jämställdhet.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 49. Genomföra jämställdhetskonsekvensanalyser.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 50. Avbryta alla utmaningar och avknoppningar.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 51. Oppositionsborgarråden och borgarrådsberedningen avskaffas.

c.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå centerpartiets förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 81 ja och 1 nej. Såsom voteringslista nr 24 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 25.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

Nr 52. Initiera en ”Företagare Direkt”-satsning.

c.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 53. Inrätta ett ”Råd för Stockholms utveckling och förnyelse”.

c.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har besvarat att-satserna nr 10, 14, 23, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 45, 47, 48, 49 och 52 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Vi har besvarat att-sats nr 4 med: Uppdrag att ta fram en ny antidiskrimine­ringsklausul gavs i samband med budget 2007. Förslag på ny klausul är på in­ternremiss i staden.

Vi har besvarat att-sats nr 20 med: Förhandlingar pågår rörande infrastrukturs­utbyggnad inom ramen för det uppdrag som statens förhandlingsman har.

Vi har avslagit att-satserna nr 1, 5, 6 och 17 med hänvisning till kommunstyrel­sens förslag till budget 2008.

Revisorskollegiet

Punkt 2)

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.


Valnämnden

Punkt 3)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Uppdraget till valnämnden kompletteras med att hänsyn ska tas även till tillgänglighetskrav utöver de som handlar om rörelsehinder.

s+mp+v.

Häremot ställdes följande förslag:

Valnämnden ges i uppdrag att i förberedelse för kommande allmänna val göra en översyn kring tillänglighet vid val.

m+fp+kd.

Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokrater­nas gemensamma förslag.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* valnämnden ges i uppdrag att i förberedelse för kommande allmänna val göra en översyn kring tillänglighet vid val

* i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

Servicenämnden

Punkt 4)

Propositionsordning

Följande tilläggsyrkande upptogs.

Nr 1. Servicenämnden avvecklas.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* bifalla kommunstyrelsens förslag.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2008.

Central medelsreserv

Punkt 20)

Ordet innehades av Zaida Catalán, Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Samuelsson.

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Nr 1. Ökade kostnader - återinrätta FOU-enheten

v 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 2. Ökade kostnader - arbetstidsförkortning i äldreomsorgen

v 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - höja lägstalöner

v 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 4. Ökade kostnader - rätt till heltid

v 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 5. Ökade kostnader - jämställdhetsinspektörer

v 1,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – kvinnoorganisationer

v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader - deltagande demokratikansli m.m.

v 2,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 8. Ökade kostnader - ekologisk mat 30 %

v 14,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 9. Minskade kostnader - indragning av bidrag till Handelshögskolan

v 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 10. Minskade kostnader vårdnadsbidrag

v 35,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 11. Minskade kostnader, "oförutsedda behov" m.m..

c 30,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 12. Minskade kostnader - nej till vårdnadsbidrag

s 35,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 13. Ökade kostnader - höjda schabloner pedagogiska verksamheter

v 2,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 14. Minskade kostnader, vänta med vårdnadsbidraget till 1 januari 2009 m.m..

c 50,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

Nr 1. Stockholm ska inte införa vårdnadsbidrag

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma för­slag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Omröstningen utföll med 50 ja och 33 nej. Såsom voteringslista nr 25 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------ Bilaga 26.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.


Nr 2. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom för­skola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, flyktingmottagning, stöd och ser­vice till personer med funktionsnedsättning samt vårdnadsbidrag reserveras 634,1 mnkr.

s+v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 3. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 413,3 mnkr.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 4. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom för­skola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, flyktingmottagning samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning reserveras 671,3 mnkr.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 5. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter re­serveras 100,0 mnkr.

v.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 6. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 330,0 mnkr.

c.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 7. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom för­skola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, flyktingmottagning, stöd och ser­vice till personer med funktionsnedsättning samt vårdnadsbidrag reserveras 619,1 mnkr.

c.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Nr 8. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter re­serveras 50,0 mnkr.

c.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* till Central medelsreserv reserveras följande belopp för år 2008 med fördelning enligt budgetförslaget i denna titel

till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 360,0 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, flyktingmottagning, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt vårdnadsbidrag reserveras 669,1 mnkr

till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserve­ras 100,0 mnkr.

Röstförklaring avgavs av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 med hänvisning till kom­munstyrelsens förslag till budget 2008.

Finansförvaltning

Punkt 19)

Propositionsordning

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

Inkomstskatt

Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 18:08 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2008

s, mp och v.

Kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:48 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2008

c.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Utdelning

Nej till ansvarslöshet
s 100,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Följande tilläggsyrkande upptogs.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram nya och genomarbetade finansiella mål för den ekonomiska styrningen av staden, kring vilka det råder bred politisk enig­het.

s.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommun­fullmäktige utan omröstning att avslå förslaget.

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

* ram för kommunkoncernens totala externa upplåning samt ram för utlåning till och borgensteckning för bolagen fastställs i Finanspolicy för kommunkoncer­nen Stockholms stad

kommunal inkomstskatt utdebiteras med kronor 17:58 per skattekrona för att fylla stadens uttaxeringsbehov för 2008

begravningsavgift utdebiteras med kronor 0:07 per skattekrona för 2008

internräntan fastställs till 5,0 procent

regler för ekonomisk förvaltning fastställs enligt bilaga 10 till budgetutlåtandet att gälla fr.o.m. 2008

i övrigt godkänna detta förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010 för Finansförvaltningen

i övrigt bekräfta under budgetbehandlingen fattade preliminära beslut.

Till budgetsammanträdet dukades också ett yttrande från kommunstyrelsens han­dikappråd.


§4 Ärenden som avskrivs eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2008 för Stockholms stad (bilaga 14 till budgetutlåtan­det)

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin.

Borgarrådet Mogert (s) yrkade bifall till nytt yrkande avseende bilaga 14 till bud­getutåtandet ---------------------------------------------------------------------- Bilaga 27.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bifalla borgarrådet Mogerts yr­kande.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avskriva och besvara ärenden i sam­band med kommunfullmäktiges beslut om budget 2008 för Stockholms stad enligt ------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 28.

§5 Motion

Under tiden 2 –19 oktober 2007 väcktes och inlämnades följande motion:

(2007:36) av Åsa Romson m.fl. (mp) om parkeringsreform för bättre stadsmiljö och större rättvisa
Dnr 314-4187/2007.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

§6 Avslutning

Ordföranden tackade kommunfullmäktiges ledamöter för ett gott samarbete under de två budgetdagarna.

Borgarrådet Axén Olin tackade presidiet och tjänstgörande personal för ett gott arbete.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.30.