Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-02-09

Sammanträde 2009-02-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 18.00 - ca 23.00 behandlas bordlagda motioner. Läs mer... De motioner som är äldst har sorterats först på föredragningslistan.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:31 av Yildiz Kafkas (mp) om Stockholms stads möjligheter att rädda Ågesta Gård och ridskolan. RVIII

Dnr 328-1626/2008 (framställd 8/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2008:36 av Tomas Rudin (s) om idrottsföreningars möjligheter att låna Stockholms skollokaler för övernattning på helger. RVIII

Dnr 328-2308/2008 (framställd 3/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2008:41 av Teres Lindberg (s) om oäkta föreningar och varför högern inte vågar stå för att de vill sälja allt. RV

Dnr 316-2452/2008 (framställd 3/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2008:42 av Tomas Rudin (s) om stadens ekonomiska rådgivning gällande s.k. sub-primelån, privatlån med liten eller obefintlig säkerhet. RV

Dnr 109-2453/2008 (framställd 3/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2008:43 av Abdo Goriya (s) om jobbgaranti. RVII

Dnr 331-2454/2008 (framställd 3/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2008:44 av Malte Sigemalm (s) om skolmatens kvalité i den galopperande inflationsekonomin. RIV

Dnr 322-2455/2008 (framställd 3/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2008:45 av Karin Rågsjö (v) om ny hyressättning i Stockholms stad som gör funktionshindrade fattigare. RVII

Dnr 326-2693/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2008:46 av Roger Mogert (s) om utformningen av stadens utbildningskampanj om visionen "Stockholm i världsklass", till stadens anställda. RI

Dnr 209-2694/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2008:47 av Jan Valeskog (s) om försämrad parkeringsmoral efter privatisering av övervakning samt acceptans av ersättning till privat p-bolag efter hur mycket man "lappar" bilar. RII

Dnr 314-2696/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2008:48 av Jan Valeskog (s) om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter. RI

Dnr 214-2697/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2008:49 av Mirja Räihä Järvinen (s) om stadens kostnader för långtidssjukskrivna. RI

Dnr 209-2699/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2008:50 av Karin Rågsjö (v) om en socialtjänst som riskerar att haverera. RVII

Dnr 325-2796/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2008:52 av Malte Sigemalm (s) om Asfaltsverket i Västberga. RII

Dnr 314-2798/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2008:53 av Abebe Hailu (s) om vårdnadsbidrag. RI

Dnr 321-2799/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2008:54 av Malte Sigemalm (s) om utbyte av gasspisar. RI

Dnr 319-2800/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2008:55 av Malte Sigemalm (s) om alliansens beslut om att miljöförvaltningen ej ska utreda möjligheten till att fortsätta utbilda fastighetsägare i energieffektivisering och egenkontroll. RII

Dnr 315-2801/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2008:56 av Ann-Margarethe Livh (v) om frånvaron av handikappolitiska mål och åtaganden i verksamhetsplanerna. RI

Dnr 326-2827/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2008:57 av Jan Valeskog (s) om det borgerliga nedläggningshotet av dagverksamheten Balder på Norrmalm. RVII

Dnr 326-2932/2008 (framställd 12/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NY INTERPELLATION

20 Nr 2009:1 av Ann Mari Engel (v) om konstnärernas villkor i Stockholm. RVIII

BORDLAGDA MOTIONER

25 Utl. 2008:187. Bevarande av stadens front mot vattnet. Motion av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) (1999:15). RIII

26 Utl. 2008:147. Anläggning av sandstrand/badplats vid Magelungens utlopp i Farsta strand. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:15). RVIII

27 Utl. 2008:141. Uppkallande av plats till minne av Albert Aronson. Motion av Barry Andersson (s) (2001:65). Namnsättning efter Albert Aronson. Albert Aronsons Torg. RIII

Dnr 312-1538/2001, 312-1676/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Utl. 2008:142. Uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman. Motion av Bo Bladholm (m) (2003:25). Namnsättning efter Gösta Bohman. Gösta Bohmans Plats. RIII

Dnr 312-3326/2003, 312-1678/2008
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

30 Utl. 2009:8. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RI

31 Utl. 2008:155. Nationalstadsparken - ta vara på Stockholms pärla. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:65). RIII

32 Utl. 2008:145. "Rättvisemärkning" av krogar som inte diskriminerar. Motion av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) (2007:3). RVII

33 Utl. 2008:99. Användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:11). RI+II

34 Utl. 2008:98. Ökat stöd till familjehem. Motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:20). RVII

35 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

36 Utl. 2008:57. Trafikmiljöplan för Hornstull. Motion av Åsa Romson (mp) (2007:34). RII

37 Utl. 2008:116. Ny bytesstation för Citybanan - bygg en skyttelförbindelse mellan Slussen och Södra station. Motion av Eie Herlitz och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:38). RII

38 Utl. 2008:156. Brottsofferjour för hemlösa. Motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) (2007:39). RVII

39 Utl. 2008:117. Skapande av ett bilfritt kvarter i Stockholm. Motion av Eie Herlitz m.fl. (mp) (2007:40). RII

40 Utl. 2008:191. Principer inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken. Motion av Jan Valeskog (s) (2007:41). RIII

41 Utl. 2008:179. Folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats). Motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) (2008:1). RI

42 Utl. 2008:177. Stadens korttidsboenden. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:2). RVI

43 Utl. 2008:146. En ny inriktning behövs inom den sociala familjevården - vi måste arbeta för fler svenska adoptioner! Motion av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) (2008:3). RVII

44 Utl. 2008:115. Införande av omedelbart torskstopp och enbart köpa in fiskar med grönt ljus samt ta fram en policy för den kommunala upphandlingen av fisk i Stockholms stad. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:7). RI

45 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

46 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

47 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+VII

48 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

49 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

50 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

51 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

52 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

53 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

54 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

55 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

56 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

57 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

58 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

59 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

60 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

61 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

62 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

63 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

§2 Bordlagd interpellation

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2008:31.

§3 Interpellation om idrottsföreningars möjligheter att låna Stockholms skollokaler för övernattning på helger (nr2008:36)

Dnr 328-2308/2008

Tomas Rudin (s) hade lämnat in en interpellation om idrottsföreningars möjligheter att låna Stockholms skollokaler för övernattning på helger.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin och borgarrådet Sjöstedt.

§4 Interpellation om oäkta föreningar och varför högern inte vågar stå för att de vill sälja allt (nr2008:41)

Dnr 316-2452/2008

Teres Lindberg (s) hade lämnat in en interpellation om oäkta föreningar och varför högern inte vågar stå för att de vill sälja allt.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Teres Lindberg, borgarrådet Larsson, Tomas Rudin och Mehdi Oguzsoy.

§5 Interpellation om stadens ekonomiska rådgivning gällande s.k. sub-primelån, privatlån med liten eller obefintlig säkerhet (nr2008:42)

Dnr 109-2453/2008

Tomas Rudin (s) hade lämnat in en interpellation om stadens ekonomiska rådgivning gällande s.k. sub-primelån, privatlån med liten eller obefintlig säkerhet.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin, Ann Mari Engel, borgarrådet Larsson samt Mehdi Oguzsoy.

§6 Interpellation om jobbgaranti (nr2008:43)

Dnr 331-2454/2008

Abdo Goriya (s) hade lämnat in en interpellation om jobbgaranti.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Abdo Goriya, Eivor Karlsson, borgarrådet Kristersson och Karin Rågsjö.

§7 Interpellation om skolmatens kvalité i den galopperande inflationsekonomin (nr2008:44)

Dnr 322-2455/2008

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om skolmatens kvalité i den galopperande inflationsekonomin.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Edholm samt Eivor Karlsson.

§8 Interpellation om ny hyressättning i Stockholms stad som gör funktionshindrade fattigare (nr2008:45)

Dnr 326-2693/2008

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om ny hyressättning i Stockholms stad som gör funktionshindrade fattigare.

Kommunfullmäktige hade den 1 december 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö, borgarrådet Kristersson samt Eivor Karlsson.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56 och 57 för år 2008.

§10 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2009:1) av Ann Mari Engel (v) om konstnärernas villkor i Stockholm
Dnr 328-156/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

§11 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 16 december 2008 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ersättare efter Cecilia Gardner Larsson (m) hade utsetts Lars Bengtsson (m).

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Skrivelse från Knutpunkt Slussen

av den 20 januari 2009

Knutpunkt Slussen - Medborgarförslag och rimligt alternativ, för kännedom

Dnr 311-189/2009


Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 29 januari 2009

Beslut (29 januari) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom

Länsstyrelsen avslutar ärendet

Dnr 669-192/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 2 februari 2009

Beslut (2 februari) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges be­slut (3 november 2008) avseende fråga om detaljplan för område vid kv.Tebrödet, inom stadsdelen Sköndal 1:9, 1:7 och 1:1,2 i Stock­holms kommun.

Länsstyrelsen avslår överklagandena

Dnr 311-562/2008

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 4 februari 2009

Beslut (4 februari) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom

Länsstyrelsen avslutar ärendet

Dnr 669-192/2009

§13 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 7.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum onsdagen den 18februari 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Motion om bevarande av stadens front mot vattnet (utl.2008:187)

Dnr 325-374/1999

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:187 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Vivian Gunnarsson m.fl. (mp) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige med stöd av Miljöbalkens portalparagraf beslutar införa skydd mot byggnation i stadens vatten och att införa generellt skydd av stadens hela front mot vattnet.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Jari Visshed, borgarrådet Alvendal, Ann Mari Engel, Abit Dundar och Kerstin Wickman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jari Visshed (s) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (1999:15) av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§16 Motion om anläggning av sandstrand/badplats vid Magelungens utlopp i Farsta strand (utl.2008:147)

Dnr 449-159/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:147 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Juan Carlos Cebrián (s) i vilken han bl.a. föreslår kommunfullmäktige besluta att ge gatu- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera och att anlägga en bad/sandstrand vid Magelungens utlopp i Farsta strand.

Ordet innehades av Martin Michel, Jari Visshed, borgarrådet Sjöstedt, Lilian Falkbäck och Erik Wassén.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Martin Michel (mp) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2001:15) av Juan Carlos Cebrián (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§17 Motion om uppkallande av plats till minne av Albert Aronson

Albert Aronsons Torg (utl.2008:141)

Dnr 312-1676/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:141 behandlades. Utlå­tandet gäller dels en motion av Barry Andersson (s) i vilken han bl.a. föreslår att förre finansborgarrådet Albert Aronson hedras med ett torg, en gata eller annan minnesplats, dels ett ärende om namnsättning efter Albert Aronson.

Ordet innehades av Barry Andersson, Kerstin Wickman, borgarrådet Alvendal samt Eie Herlitz.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Motion (2001:65) av Barry Andersson (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§18 Motion om uppkallande av en gata eller plats efter Gösta Bohman

Dnr 312-3326/2003

Namnsättning efter Gösta Bohman

Gösta Bohmans Plats (utl.2008:142)

Dnr 312-1678/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:142 behandlades. Utlå­tandet gäller dels en motion av Bo Bladholm (m) i vilken han föreslår att förre moderatledaren Gösta Bohman hedras med en gata eller plats i centrala Stock­holm, dels ett ärende om namnsättning efter Gösta Bohman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

  1. Motion (2003:25) av Bo Bladholm (m) anses besvarad med vad som an­förs i utlåtandet.

  2. Gösta Bohmans Plats fastställs som nytt namn på allmän plats enligt bi­laga 3 till utlåtandet.

§20 Motion om Nationalstadsparken – ta vara på Stockholms pärla (utl.2008:155)

Dnr 304-4414/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:155 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åsa Romson m.fl. (mp) i vilken de bl.a. föreslår att Nationalstadsparken inrättas som natur- och kulturreservat för att skydda strate­giska biotoper och kulturlandskap.

Ordet innehades av Åsa Romson, Catharina Tarras-Wahlberg, borgarrådet Alvendal samt Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Catharina Tarras-Wahlberg (s) bifall till socialdemokraternas och väns­terpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen exklusive yrkandet om återremiss,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2005:65) av Åsa Romson m.fl. (mp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§21 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av kommunstyrelsens utlåtande nr 2008:145.

§22 Motion om användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem (utl.2008:99)

Dnr 125-1163/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:99 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Ankersjö (c) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att den information som staden förmedlar till brukarna om utförare i valfrihetssystem alltid ska innehålla uppgifter om utförarnas miljö­profil och miljöarbete.

Ordet innehades av Per Ankersjö, Ann Mari Engel, Yildiz Kafkas och Daniel Valiollahi.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Yildiz Kafkas (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:11) av Per Ankersjö (c) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§23 Motion om ökat stöd till familjehem (utl.2008:98)

Dnr 325-2107/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:98 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) i vilken de yrkar att kommunfullmäktige beslutar att staden ska utveckla former för handledning till familjehemsföräldrar utifrån specialkunskap om de biologiska föräldrarnas speciella problematik och behov.

Ordet innehades av Eivor Karlsson, Stefan Nilsson, Karin Rågsjö, Jackie Nylander och borgarrådet Kristersson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:20) av Eivor Karlsson och Stefan Nilsson (båda mp) anses be­svarad med vad som anges i utlåtandet.

§24 Motion om ”Rättvisemärkning” av krogar som inte diskriminerar (utl.2008:145)

Dnr 329-284/2007

Återupptogs för behandling kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2008:145. Utlåtandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) i vilken de bl.a. föreslår att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med soci­altjänstförvaltningen och berörda intresseorganisationer ta fram ett förslag till ”rättvisemärkning” av krogar.

Ordet innehades av Jackie Nylander, borgarrådet Samuelsson, Mirja Räihä Järvinen, Ariane Bucquet, Åsa Romson, Marie Ljungberg Schött, borgarrådet Livh, Abit Dundar, Stefan Nilsson, Birgit Marklund Beijer, Dikran Dison och Susanna Brolin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:3) av Ann-Margarethe Livh och Jackie Nylander (båda v) anses besvarad med vad som anges i utlåtandet.

§26 Motion om brottsofferjour för hemlösa (utl.2008:156)

Dnr 325-4787/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:156 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) i vilken de yrkar att Stockholms stad ska starta en brottsofferjour för hemlösa.

Ordet innehades av Stefan Nilsson, Karin Rågsjö, borgarrådet Kristersson samt Abdo Goriya och Dikran Dison.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s), Stefan Nilsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen med följande ändring i att-sats nr 2: de förslag till förbätt­ringar som socialtjänstförvaltningen föreslår i sitt tjänsteutlåtande i ärendet, da­terat 2008-03-31, inleds under verksamhetsåret 2009.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp den reviderade att-satsen nr 2 i socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordfö­randen finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå att-sats nr 2 röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla att-sats nr 2.

Omröstningen utföll med 53 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rös­ta­des ja av ----------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att avslå att-sats nr 2.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Abdo Goriyas (s), Stefan Nilssons (mp) och Karin Rågsjös (v) gemensamma förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2007:39) av Stefan Nilsson och Mats Lindqvist (båda mp) anses be­svarad med vad som anförs i utlåtandet.

§27 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2008:117.

§28 Motion om principer inför detaljplanearbetet av Norra Stationsområdet samt om utvecklingen av den närliggande Bellevueparken (utl.2008:191)

Dnr 311-5070/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:191 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Jan Valeskog (s) i vilken han framför att ett antal brister har uppmärksammats i samband med programremissen för Norra Sta­tionsområdet samt att den befintliga fotbollsplanen i Bellevueparken måste säk­ras som en fortsatt fotbollsplan.

Ordet innehades av Jan Valeskog, Cecilia Obermüller, borgarrådet Alvendal, Ann Mari Engel och Martin Michel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s), Cecilia Obermüller (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2007:41) av Jan Valeskog (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§29 Motion om folkomröstning om Brommas framtid (Bromma flygplats) (utl.2008:179)

Dnr 016-128/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:179 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) i vil­ken de föreslår att en folkomröstning ska genomföras om Bromma flygplats framtid.

Ordet innehades av Stefan Nilsson, Petter Lindfors, Jan Valeskog, borgarrådet Samuelsson, Eie Herlitz, borgarråden Livh, Edholm och Ruwaida samt Per Ankersjö.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:1) av Stefan Nilsson och Yvonne Ruwaida (båda mp) om folkomröstning om Bromma flygplats framtid avslås.

§30 Motion om stadens korttidsboenden (utl.2008:177)

Dnr 327-130/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:177 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Eivor Karlsson (mp) i vilken hon föreslår att kom­munfullmäktige ska besluta om kontinuerlig uppföljning av stadens korttidsbo­enden.

Ordet innehades av Eivor Karlsson, borgarrådet Samuelsson, Margareta Johansson, Margareta Björk och Berit Kruse.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eivor Karlsson (mp) och Margareta Johansson (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:2) av Eivor Karlsson (mp) anses besvarad med vad före­dragande borgarråd anfört i utlåtandet.

§31 Motion om en ny inriktning behövs inom den sociala familjevården – vi måste arbeta för fler svenska adoptioner! (utl.2008:146)

Dnr 325-216/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:146 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) i vilken de föreslår att nya riktlinjer för arbetet med familjehemsplacerade barn och svenska adoptioner tas fram för socialtjänsten och stadsdelsnämnderna.

Ordet innehades av Jackie Nylander, Tomas Rudin, borgarrådet Kristersson samt Eivor Karlsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2008:3) av Tomas Rudin (s) och Jackie Nylander (v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§32 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 115, 180, 148, 144, 186, 181, 176, 214, 182, 183, 192, 184, 178, 185, 219, 157, 203 för år 2008, nr 9 för år 2009 samt nr 218 och 217 för år 2008.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.50.