Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-10-11

Sammanträde 2010-10-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2008 sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:23 av Karin Hanqvist (s) om Familjecentraler. RVII

Dnr 325-620/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:24 av Berit Kruse (s) om utförsäkrade. RVII

Dnr 329-621/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:25 av Abdo Goriya (s) om stadens reviderade antidiskrimineringsklausul vid upphandlingar. RI

Dnr 129-623/2010 (framställd 29/3, bordlagd 12/4, 24/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:26 av Leif Rönngren (s) om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet. RVI

Dnr 327-624/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:27 av Leif Rönngren (s) om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans. RVI

Dnr 327-625/2010 (framställd 29/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:29 av Catharina Tarras-Wahlberg (s) om konsekvenser av beslutet att förbjuda dubbdäck på Hornsgatan. RII

Dnr 314-749/2010 (framställd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:30 av Ann-Margarethe Livh (v) om bristande insyn för boende och lokalpolitiker när det gäller Järvavisionen. RV

Dnr 335-836/2010 (framställd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:31 av Ann-Margarethe Livh (v) om stagnation och konkurshot som följd av försäljningen av Centrumkompaniet. RV

Dnr 316-837/2010 (framställd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:32 av Malte Sigemalm (s) om förödelsen i Mörtviksparken, Vinterviken. RII

Dnr 302-1079/2010 (framställd 24/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2010:33 av Berit Kruse (s) om fortsatta nedskärningar i Kulturskolan. RVIII

Dnr 328-1286/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2010:34 av Jari Visshed (s) om ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, p.g.a. a-kassa och sjukförsäkring. RVII

Dnr 109-1288/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2010:35 av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om stadens upphandling av tolkar. RVII

Dnr 125-1289/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2010:36 av Jan Valeskog (s) om försämrade kommunikationer mellan T-Centralen och Djurgården genom stadens godkännande av nedläggning av busslinje 47 till följd av NK-expressen. RII

Dnr 314-1290/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2010:37 av Roger Mogert (s) om den ökade orättvisan i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-1291/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2010:38 av Jan Valeskog (s) om alliansens stopp för byggande av bullerskydd på Nynäsvägen. RII

Dnr 303-1292/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2010:39 av Ann Mari Engel (v) om uppföljning av klotterpolicy och förbud mot graffiti. RII

Dnr 329-1293/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE

23 Utl. 2010:94. Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. RI+II

NYTT BESLUTSÄRENDE (exkl. motioner), Rotel I

24 Utl. 2010:100. Förändring av Stockholmsregionens europasamarbete. Bildande av Stockholmsregionens Europaförening m.m. samt likvidation av Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening.

BORDLAGDA MOTIONER

25 Utl. 2010:81. Skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:45). RIV

26 Utl. 2010:89. Uppkallande av en plats i Stockholm efter Salvador Allende. Motion av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda v) (2008:65). RIII

27 Utl. 2010:23. Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander. Motion av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) (2008:67). RIII

28 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30). RIII

29 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18). RI

30 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19). RI

31 Utl. 2010:22. Sponsring av stadens idrottsanläggningar. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:1). RVIII

32 Utl. 2010:31. Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara. Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40). RIII

33 Utl. 2010:32. Handlingsplan för litteraturen i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2009:13). RVIII

34 Utl. 2010:33. Stockholms Medeltidsmuseum. Motion av Roger Mogert (s) (2009:14). RVIII

35 Utl. 2010:50. Kommunala ingångsjobb. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:34). RI

36 Utl. 2010:51. Ett rökfritt Slussen. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:4). RII

37 Utl. 2010:52. Bättre information om broöppning. Motion av Malte Sigemalm (s) (2009:16). RII

Dnr 314-1025/2009 (bordlagd 3/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2010:82. En framtidssatsning på skolbarnsomsorgen - utifrån barns rätt till utbildning, artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2009:5). RIV

39 Utl. 2010:83. Tillgänglighet. Motion av Abdo Goriya (s) (2009:21). RVII

40 Utl. 2010:84. Norra Smedjegatan - Gatan som försvann. Motion av Birgit Marklund Beijer (s) (2009:49). RVIII

41 Utl. 2010:85. Krafttag mot hundrelaterade problem i Stockholm. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:7). RII

42 Utl. 2010:86. Miljömässigt energiutnyttjande av stadens markinnehav i andra kommuner. Motion av Malte Sigemalm (s) (2009:17). RII

43 Utl. 2010:87. Slussen som Stockholms "Circular Quay" - en Centralstation för vattenburen kollektivtrafik. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:20). RII

44 Utl. 2010:88. Tidsbegränsad tekniktävling kring frågan om eventuell nedgrävning av tunnelbanan vid Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Mats Lindqvist (båda mp) (2009:25). RII

45 Utl. 2010:90. Utlysning av en belysningstävling för Stockholms Stadshus. Motion av Teres Lindberg (s) (2010:1). RIII

NYTT BESLUTSÄRENDE, Rotel I

46 Utl. 2010:101. Entledigande av borgarråd.

§3 Interpellation om stadens reviderade antidiskrimineringsklausul vid upp­handlingar (nr2010:25)

Dnr 129-623/2010

Abdo Goriya (s) hade lämnat in en interpellation om stadens reviderade antidis­krimineringsklausul vid upphandlingar.

Kommunfullmäktige hade den 29 mars 2010 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.


I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Nordin.

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 och 37 för år 2010.

§5 Interpellation om alliansens stopp för byggande av bullerskydd på Nynäs­vägen (nr2010:38)

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om alliansens stopp för byg­gande av bullerskydd på Nynäsvägen.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Tomas Rudin och borgarrådet Hamilton

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2010:39.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.30 – 17.00.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Avknoppning av hemtjänst

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om avknoppning av hemtjänst.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 2. Avknoppningar

Jonas Eklund (mp) ställde en fråga om avknoppningar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jonas Eklund och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 3. Romernas situation i Stockholm

Jackie Nylander (v) ställde en fråga om romernas situation i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Samarbetsproblem mellan trygghetsjour och socialjour

Birgit Marklund Beijer (s) ställde en fråga om samarbetsproblem mellan trygg­hetsjour och socialjour.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Birgit Marklund Beijer och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Ansökningar för elever läggs på hög

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om ansökningar för elever läggs på hög.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 6. Resultaten i gymnasieskolan

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om resultaten i gymnasieskolan.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.


Fråga nr 7. Varför ska Stockholms kommun betala för behandlingen av FortumAB:s verksamhetsavfall?

Yildiz Kafkas (mp) ställde en fråga om varför Stockholms kommun ska betala för behandlingen av FortumAB:s verksamhetsavfall.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Yildiz Kafkas och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Träffpunkter för äldre

Magnus Johansson (s) ställde en fråga om träffpunkter för äldre.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Magnus Johansson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 9. Vad ska det bli av västra City vid Centralen?

Eie Herlitz (mp) ställde en fråga om vad det ska bli av västra City vid Centralen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eie Herlitz och borgarrådet Alvendal.

§8 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§9 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 3.

§10 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 18 oktober 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkt nr 46 på fö­redragningslistan före punkt nr 23.

§12 Entledigande av borgarråd (utl.2010:101)

Dnr 011-2271/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:101 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om entledigande av borgarråd.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Borgarrådet Ulf Kristersson (m) entledigas från sitt uppdrag som borgarråd i Stockholm.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§13 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (utl.2010:94)

Dnr 303-1015/2010

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:94 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om övergripande program för miljö och hållbar stadsut­veckling i Norra Djurgårdsstaden.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Teres Lindberg, Anders Broberg, Åsa Romson, Per Ankersjö, Martin Michel, Maria Hannäs och Eie Herlitz.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Programmet ”Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden” godkänns, bilaga 2 till utlåtandet, med beaktande av vad föredragande borgarråden anfört.

§14 Förändring av Stockholmsregionens europasamarbete

Bildande av Stockholmsregionens Europaförening m.m. samt likvidation av Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening (utl.2010:100)

Dnr 006-2074/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:100 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förändring av Stockholmsregionens europasamarbete.

Ordet innehades av borgarrådet Livh och Hadar Cars.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunsty­relsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

1. Likvidation av Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk före­ning ska ske per den 31 december 2010. Eventuella återstående tillgångar ska tillföras den nya föreningen respektive det nya bolaget.

2. Stockholms stad, tillsammans med Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län som konstituerande medlemmar bil­dar en ideell förening med namnet ”Stockholmsregionens Europaföre­ning” med stadgar enligt bifogat förslag, bilaga 1 till utlåtandet.

3. Stockholmsregionens Europaförening ska bilda/inköpa ett av föreningen helägt aktiebolag med namnet Stockholmsregionens Europakontor AB med bolagsordning enligt bifogat förslag, bilaga 2 till utlåtandet.

4. Konsortialavtal om samverkan i Stockholmsregionens Europaförening samt i det av föreningen helägda bolaget Stockholmsregionens Europa­kontor AB enligt bilagda förslag, godkänns, bilaga 3 till utlåtandet.

5. Staden, liksom vardera Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms Län, tillskjuter till Stockholmsregionens Europaförening 500000SEK vardera att utgöra aktiekapital i bolaget Stockholmsregio­nens Europakontor AB. Därutöver ska eventuella staden tillskiftade till­gångar i Stockholmsregionens Europakommitté ekonomisk förening till­skjutas den nya föreningen och dess bolag.

6. De av staden enligt punkt fem ovan tillskjutna medlen ska finansieras inom ramen för Kommunfullmäktige m.m., stadsledningskontoret.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§15 Motion om skolans roll i att stärka de nationella minoriteternas ställning i Stockholm (utl.2010:81)

Dnr 322-1291/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:81 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert (s) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att införa ett riktat stöd till skolor och utbildning för de na­tionella minoriteterna utifrån varje minoritets specifika behov.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Inger Stark, Paul Lappalainen och bor­garrådet Edholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s), Paul Lappalainen (mp) och Inger Stark (v) att ärendet återremitteras enligt följande:

1. Tjänstemännen borde ha analyserat motionen mot bakgrund av lagen om nationella minoriteter och minorietetsspråk och Språklagen (2009) som an­ger ”att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de na­tionella minoritetsspråken”. Det kan i varje fall antas att detta betyder något utöver kraven på stöd till modersmålsundervisningen. Om detta inte sker ge­nom att motion bifalls, sker det på något annat sätt?

2. Stockholm är en förvaltningsmyndighet enligt lagen om minoriteter och har därmed haft ansvar för att ge de nationella minoriteterna möjlighet till infly­tande i frågor som berör dem. Detta borde innebära att staden borde åtmin­stone prata med dem. Har detta skett? I vilket forum? Om inte – när kommer det att göras och i vilket forum?

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att återremittera ärendet.

§16 Motion om uppkallande av en plats i Stockholm efter Salvador Allende (utl.2010:89)

Dnr 328-2127/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:89 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda v) i vilken de föreslår att en plats i Stockholm uppkallas efter Salvador Allende.

Ordet innehades av borgarråden Livh och Alvendal samt Helena Bonnier.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2008:65) av Ann-Margarethe Livh och Maria Hannäs (båda v) om ”Uppkallande av en plats i Stockholm efter Salvador Allende” avslås med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§17 Motion om att staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander (utl.2010:23)

Dnr 312-2299/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:23 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) i vilken de föreslår att staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Alvendal.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Motion (2008:67) av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) om ”Sta­den bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander” anses besva­rad med vad som anförs i utlåtandet.

2. Tage Erlanders Plats fastställs som nytt namn på allmän plats enligt karta, bilaga 2 till utlåtandet.

§18 Motion om gröna tak (utl.2010:11)

Dnr 303-1771/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:11 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Ankersjö (c) i vilken han föreslår att Stockholms stad bör starta ett pilotprojekt med inriktning på gröna tak.

Ordet innehades av Per Ankersjö, Maria Hannäs, Åsa Romson samt borgarrådet Alvendal.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:30) av Per Ankersjö (c) om ”Gröna tak” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§19 Motion om möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln (utl.2010:12)

Dnr 328-1163/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:12 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Hanqvist (s) i vilken hon föreslår att fler kon­serter för orgel ska anordnas i Stadshuset där allmänheten ges möjlighet att lyssna till den nya Stadshusorgeln.

Ordet innehades av Karin Hanqvist, Cecilia Brinck, Malte Sigemalm, Jackie Nylander samt borgarrådet Sjöstedt.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2009:18) av Karin Hanqvist (s) om ”Möjligheten att låta fler besö­kare lyssna på Stadshusorgeln” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

§20 Motion om återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar (utl.2010:13)

Dnr 302-1162/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:13 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) i vilken de föreslår återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar.

Ordet innehades av Martin Michel, Åsa Romson, Margareta Björk och Catharina Tarras-Wahlberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Catharina Tarras-Wahlberg (s) bifall till socialdemokraternas reserva­tion i kommunstyrelsen,

dels av Martin Michel (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:19) av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) om ”Åter­upprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar” anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

§21 Motion om sponsring av stadens idrottsanläggningar (utl.2010:22)

Dnr 328-13/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:22 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Ankersjö (c) i vilken han föreslår att Stockholms stad borde ta tillvara möjligheterna att utnyttja sponsorpengar inom idrotten, såväl i nya som befintliga anläggningar.

Ordet innehades av Per Ankersjö, Stefan Nilsson, borgarrådet Sjöstedt, Jari Visshed och Mehdi Oguzsoy.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jari Visshed (s) och Stefan Nilsson (mp) bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Mehdi Oguzsoy (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:1) av Per Ankersjö (c) om ”Sponsring av stadens idrottsan­läggningar” anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

§22 Motion om Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara (utl.2010:31)

Dnr 312-1998/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:31 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige i samråd med SL och Banverket beslutar att ge Citybanans station i centrala Stockholm namnet ”Klara” eller ”Stockholm Klara”.

Ordet innehades av Jonas Eklund, Maria Hannäs och borgarrådet Alvendal.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:40) av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) om ”Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara” anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

§23 Motion om handlingsplan för litteraturen i Stockholm (utl.2010:32)

Dnr 328-726/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:32 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert (s) i vilken han bl.a. föreslår att kom­munfullmäktige beslutar att samtliga kommunala och privata förskolor tillhan­dahåller skolbibliotek och att Stockholms elever årligen skall erhålla en bok.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Sjöstedt, Eva-Louise Erlandsson-Slorach och Ann Mari Engel.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2009:13) av Roger Mogert (s) om ”Handlingsplan för litteraturen i Stockholm” anses besvarad med vad borgarrådet anför.

§24 Motion om Stockholms Medeltidsmuseum (utl.2010:33)

Dnr 328-727/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:33 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert (s) i vilken han bl.a. föreslår att kom­munfullmäktige beslutar att inleda ett arbete i syfte att bygga ut Medeltidsmuseet och att inleda samtal med regeringen om en statlig medfinansiering av Medel­tidsmuseets utbyggnad och drift.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Martin Michel, borgarrådet Hamilton, Ann Mari Engel samt borgarrådet Sjöstedt.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2009:14) av Roger Mogert (s) om ”Stockholms Medeltidsmuseum” anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§25 Motion om kommunala ingångsjobb (utl.2010:50)

Dnr 209-1830/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:50 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Leif Rönngren (s) i vilken han föreslår att staden ska inrätta kommunala ingångsjobb för ungdomar och de som ännu inte är inne på arbetsmarknaden.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Jonas Nilsson, borgarrådet Mogert, Ann-Katrin Åslund och Tomas Rudin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och väns­terpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:34) av Leif Rönngren (s) om ”Kommunala ingångsjobb” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§26 Motion om Ett rökfritt Slussen (utl.2010:51)

Dnr 303-161/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:51 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åsa Hagelstedt (v) i vilken hon föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att den nedre delen av Slussen görs rökfri.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, Cecilia Obermüller och borgarrådet Hamilton.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2009:4) av Åsa Hagelstedt (v) om ”Ett rökfritt Slussen” anses be­svarad med vad som anförs i utlåtandet.

§27 Motion om bättre information om broöppning (utl.2010:52)

Dnr 314-1025/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:52 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (s) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att ett informationssystem införs med informationstavlor, så att bilister och andra trafikanter informeras om broöppning.

Ordet innehades av Malte Sigemalm, Eie Herlitz samt borgarrådet Hamilton.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2009:16) av Malte Sigemalm (s) om ”Bättre information om bro­öppning” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§28 Motion om en framtidssatsning på skolbarnsomsorgen – utifrån barns rätt till utbildning, artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter (utl.2010:82)

Dnr 321-162/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:82 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de föreslår en framtidssatsning på skolbarnsomsorgen utifrån barns rätt till utbildning, artikel 28 i FN:s konvention om barns rättigheter.

Ordet innehades av Inger Stark, borgarrådet Edholm, Eivor Karlsson samt bor­garrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) och Inger Stark (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:5) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om ”En framtidssatsning på skolbarnsomsorgen – utifrån barns rätt till utbildning, artikel 28 i FN:s konvention om barnets rättigheter” anses besvarad med vad som anförs i ut­låtandet.

§29 Anförande av ordföranden m.fl.

Med erinran om att sammanträdet var det sista under denna mandatperiod fram­förde fullmäktiges ordförande Bo Bladholm (m) fullmäktiges och stadens tack till de fullmäktigeledamöter, som lämnar sina uppdrag.

Ordet innehades även av förste vice ordföranden Py Börjesson (s), samt av andre vice ordföranden Hadar Cars (fp).

Slutligen innehades ordet av Yvonne Fernell-Ingelström (m), som i egenskap av tjänstgörande ålderspresident framförde fullmäktiges tack till Bo Bladholm för ordförandeskapet under perioden.

§30 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 83, 84, 85, 86, 87, 88 och 90 för år 2010.

§31 Motioner

Under tiden 28 september – 11 oktober 2010 väcktes och inlämnades följande motioner:

(2010:27) av Paul Lappalainen (mp) om medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR)
Dnr 332-2208/2010;

(2010:28) av Paul Lappalainen (mp) om en fullmäktigeberedning som granskar stadens arbete med mänskliga rättigheter
Dnr 012-2209/2010;

(2010:29) av Paul Lappalainen (mp) om Europarådets rekommendatio­ner för städers motverkande av rasism
Dnr 332-2210/2010;

(2010:30) av Paul Lappalainen (mp) om behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms eget arbete
Dnr 334-2238/2010;

(2010:31) av Paul Lappalainen (mp) om elevernas kunskaper om för­tryck och svenska brott mot mänskliga rättigheter
Dnr 335-2241/2010;

(2010:32) av Yildiz Kafkas (mp) om att Stockholms stad måste sluta med att skriva avtal med sina kunder där elförbrukningen ingår i avtalet
Dnr 302-2314/2010.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.