Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-03-14

Sammanträde 2011-03-14

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:35 av Elisabeth Brandt Ygeman (S) om stadens upphandling av tolkar. RVII

Dnr 125-1289/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:42 av Jan Valeskog (S) om mörkade resandesiffror för spårvägen på Kungsholmen. RII

Dnr 314-2533/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:43 av Mirja Räihä Järvinen (S) om medel från länsstyrelsen för arbetet med förvaltningsområdet för det finska språket. RI

Dnr 337-2536/2010 (framställd 29/11, bordlagd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:44 av Karin Rågsjö (V) om sprutbyte - en fråga om allas rätt till hälsa. RVII

Dnr 325-2537/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:45 av Tomas Rudin (S) om upprustningen av Bellevueparken. RI

Dnr 328-2636/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:46 av Mirja Räihä Järvinen (S) om stadens demensboenden. RV

Dnr 326-2809/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:47 av Roger Mogert (S) om förutsättningarna för damfotbollen i Stockholm. RIII

Dnr 328-2811/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:48 av Roger Mogert (S) om de urholkade resurserna till förortsskolorna. RIV

Dnr 322-2813/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:49 av Tomas Rudin (S) om offentlig revision av utförare av tjänsten personlig assistans. RVII

Dnr 326-2815/2010 (framställd 7/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2011:1 av Awad Hersi (MP) om återuppbyggnaden av gamla förvaltningshuset på Tenstagången 55. RV

Dnr 319-314/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2011:2 av Karin Rågsjö (V) om a-kassan som klassmarkör. RII

Dnr 331-315/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2011:3 av Tomas Rudin (S) om vilken beredskap staden har för att hantera de problem som orsakas i centrummiljöer ägda av fastighetsbolaget Boultbee. RI

Dnr 316-317/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2011:4 av Carin Jämtin (S) om neddragningar av tillgänglighetsmedel inom Stockholms stads idrottsverksamheter. RIII

Dnr 328-318/2011 (framställd 21/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

15 Nr 2011:5 av Carin Jämtin (S) om åtgärder för att möta de växande inkomstskillnaderna i Stockholm. RI

16 Nr 2011:6 av Tomas Rudin (S) om statens uteblivna återbetalning av stockholmarnas inbetalda trängselskatter. RII

17 Nr 2011:7 av Tomas Rudin (S) om stadens bristfälliga rutiner för att klara stadens snöröjning. RII

18 Nr 2011:8 av Malte Sigemalm (S) om nedskärningar inom idrottsförvaltningens budget 2011, beroende av den internationella finanskrisen. RIII

19 Nr 2011:9 av Malte Sigemalm (S) om Boultbees dränering av köpcentrum. RI

20 Nr 2011:10 av Åke Askensten (MP) om den dåliga luften i Stockholms skolor. RIV

21 Nr 2011:11 av Eivor Karlsson (MP) om bättre äldreomsorg. RV

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

27 Bordlagda valärenden.

Mem. 2010:14, i vad avser val av tre ersättare i stadsdelsnämnder och en ledamot i valnämnden.
Mem. 2010:15, i vad avser val av en ersättare i Storstockholms brandförsvar.

Mem. 2010:17, i vad avser val av tre ledamöter i revisorsgrupp 1, en ledamot i revisorsgrupp 2, två ledamöter i revisorsgrupp 3, en ledamot och två ersättare i revisorskollegiet och en revisor för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.
Mem. 2010:19, i vad avser val av arton nämndemän i Solna tingsrätt, sexton nämndemän i Stockholms tingsrätt och trettionio nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:1, i vad avser val av en ersättare i kyrkogårdsnämnden, två nämndemän i Solna tingsrätt, tre nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem 2011:2, i vad avser nominering av en lekmannarevisorssuppleant till Stockholmsregionens Europaförening samt nominering av en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant till Stockholmsregionens Europakontor AB.
Utl. 2011:11, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsens stadsmiljöråd.
Mem. 2011:3, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, en suppleant i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, en suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten AB och en suppleant i styrelsen för Stockholm Vatten VA AB.
Mem. 2011:4, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos AB S:t Erik Fiber, en lekmannarevisorssuppleant hos AB Stokab, en lekmannarevisorssuppleant hos Fastighets AB Charkuteristen, en lekmannarevisorssuppleant hos Fastighets AB G-mästaren, en lekmannarevisorssuppleant hos Fastighets AB Runda Huset, en lekmannarevisorssuppleant hos Fastighets AB Styckmästaren, en lekmannarevisorssuppleant hos Nynäshamns Hamn AB, en lekmannarevisorssuppleant hos S:t Erik Försäkrings AB, en lekmannarevisorssuppleant hos S:t Erik Kom AB, en lekmannarevisorssuppleant hos S:t Erik Livförsäkring AB, en lekmannarevisorssuppleant hos S:t Erik Markutveckling AB, en lekmannarevisorssuppleant hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), en lekmannarevisorssuppleant hos Stockholm Business Region AB, en lekmannarevisorssuppleant hos Stockholm Business Region Development AB, en lekmannarevisorssuppleant hos Stockholm Visitors Board AB, en lekmannarevisorssuppleant hos Stockholms Hamn AB, en lekmannarevisorssuppleant hos Stockholms Stads Parkerings AB och en lekmannarevisorssuppleant hos Stockholms stads Utrednings- och statistikkontor AB.
Mem. 2011:5, i vad avser val av en ersättare till Mälardalsrådets rådsstämma.
Mem. 2011:6, i vad avser nominering av en suppleant till styrelsen för Mässfastigheter AB.
Mem. 2011:8, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

28 Mem. 2011:9. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel V

29 Utl. 2011:35. Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm. Förslag från äldrenämnden.

Rotel VI

30 Utl. 2011:36. Slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2006-2010 (Klimp).

Rotel VII

31 Utl. 2011:37. Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar. Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Rotel I

32 Utl. 2011:38. Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad.

33 Utl. 2011:39. Reviderat genomförandebeslut rörande exploatering inom området Sabbatsberg i Vasastaden.

Rotel II

34 Utl. 2011:40. Parkering för en bättre stadsmiljö - förslag till nytt investeringsprogram för Stockholms Stads Parkerings AB:s garage i innerstaden.

35 Utl. 2011:41. Reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

36 Utl. 2011:23. Återköp av Rinkeby Torg och planering för återköp av andra strategiska förortscentra. Motion (2009:42) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

37 Utl. 2011:25. Skärpning av kraven på och uppföljningen av tillgänglighet i samband med exploatering av mark. Motion (2010:14) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

38 Utl. 2011:26. Ändring av kommunallagen så att europeiska och utomeuropeiska invandrare behandlas lika angående den lokala rösträtten. Motion (2010:21) av Paul Lappalainen (MP). RI

39 Utl. 2011:28. Stockholms stad som föredöme i Europa för att stärka romernas mänskliga rättigheter. Motion (2009:29) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

40 Utl. 2011:24. Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm. Motion (2009:50) av Tomas Rudin (S). RII

41 Utl. 2011:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion (2000:25) av Lars Rådh (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 september 2006. RII

42 Utl. 2011:29. Utbyggnad av tunnelbana i Stockholmsregionen. Motion (2009:31) av Jan Valeskog (S). RII

43 Utl. 2011:30. Ekoism framför egoism - källsortera nu! Motion (2009:37) av Karin Wanngård (S). RII

44 Utl. 2011:31. Ekoism framför egoism - införande av dubbdäcksförbud. Motion (2009:38) av Karin Wanngård (S). RII

45 Utl. 2011:32. Utvidgning av återvinningscentral i Östberga. Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S). RII

46 Utl. 2011:34. Krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster. Motion (2009:44) av Roger Mogert (S). RVII

NYA MOTIONER, Rotel I

47 Utl. 2011:42. Behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms eget arbete - inför kvalitetskontroller på Stockholms antidiskrimineringsarbete. Motion (2010:30) av Paul Lappalainen (MP).

48 Utl. 2011:43. Införande av majoritetsstyre i Stockholms stad. Motion (2010:34) av Paul Lappalainen (MP).

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2010:35.

§3 Interpellation om mörkade resandesiffror för spårvägen på Kungsholmen (nr2010:42)

Dnr 314-2533/2010

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om mörkade resandesiffror för spårvägen på Kungsholmen.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, Åke Askensten, Christer G Wennerholm samt borgarråden Hamilton och Nordin.

§4 Interpellation om medel från länsstyrelsen för arbetet med förvaltningsom­rådet för det finska språket (nr2010:43)

Dnr 337-2536/2010

Mirja Räihä Järvinen (S) hade lämnat in en interpellation om medel från läns­styrelsen för arbetet med förvaltningsområdet för det finska språket.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Nordin.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr44, 45, 46, 47, 48 och 49 för år 2010 samt nr 1, 2, 3 och 4 för år 2011.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2011:5) av Carin Jämtin (S) om åtgärder för att möta de växande in­komstskillnaderna i Stockholm
Dnr 339-424/2011;

2. (2011:6) av Tomas Rudin (S) om statens uteblivna återbetalning av stockholmarnas inbetalda trängselskatter
Dnr 314-425/2011;

3. (2011:7) av Tomas Rudin (S) om stadens bristfälliga rutiner för att klara stadens snöröjning
Dnr 303-426/2011;

4. (2011:8) av Malte Sigemalm (S) om nedskärningar inom idrottsförvalt­ningens budget 2011, beroende av den internationella finanskrisen
Dnr 328-427/2011;

5. (2011:9) av Malte Sigemalm (S) om Boultbees dränering av köpcentrum
Dnr 316-428/2011;

6. (2011:10) av Åke Askensten (MP) om den dåliga luften i Stockholms skolor
Dnr 322-429/2011;

7. (2011:11) av Eivor Karlsson (MP) om bättre äldreomsorg
Dnr 327-430/2011.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Utevistelse för äldre inom äldreomsorgen

Christopher Ödmann (MP) ställde en fråga om utevistelse för äldre inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Christopher Ödmann och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 2. Begränsad SFI – Vad tycker du?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: Begränsad SFI – Vad tycker du?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Bandyhall i Stockholm

Stefan Nilsson (MP) ställde en fråga om bandyhall i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Kevius.


Fråga nr 4. Kvarteret Skottet

Ann-Margarethe Livh (V) ställde en fråga om kvarteret Skottet.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 5. Höga partikelhalter i Stockholm

Emilia Hagberg (MP) ställde en fråga om höga partikelhalter i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Hagberg och borgarrådet Ankersjö.

Fråga nr 6. Försäljning av Vällingby Centrum

Mehdi Oguzsoy (V) ställde en fråga om försäljning av Vällingby Centrum.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Bortforsling och felparkeringsavgift för bilar

Åke Askensten (MP) ställde en fråga om bortforsling och felparkeringsavgift för bilar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 8. Majoritetens avsikt med kommittén för stockholmsforskning

Mats Berglund (MP) ställde en fråga om majoritetens avsikt med kommittén för stockholmsforskning.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mats Berglund och borgarrådet Sjöstedt.


Fråga nr 9. Konkurrensutsättning av driften i sim- och idrottshallar

Mehdi Oguzsoy (V) ställde en fråga om konkurrensutsättning av driften i sim- och idrottshallar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Kevius.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.58 - 18.00.

§8 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 18 januari 2011

Beslut (18 januari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 21 maj 2010) avseende Godkännande av förslag till översiktsplan för Nationalstadsparken - stockholmsdelen, Dp 1998-00183-51.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 311-249/2009

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 18 februari 2011

Beslut (18 februari) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (15 september 2010) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sädesärlan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) - genomförandeslut och Byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektskolan samt begäran om utökad investeringsbudget - Förslag till genomförandebeslut.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-973/2009

Dnr 328-491/2010


Länsstyrelsen

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 22 februari 2011

Beslut (22 februari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (13 december) avseende Förslag till detaljplan för Plankan 24 i stadsdelen Söder­malm (119 lägenheter).

Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 311-1640/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 24 februari 2011

Beslut (24 februari) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (13 december 2010) i fråga om Förslag till detaljplan för del av kvarteret Magneten m.m. i stadsdelen Ulvsunda Industriområde (depå till tvärbanan)
Dp 2008-17117-54.

Länsstyrelsen avvisar överklagandet från M S.

Länsstyrelsen avslår de övriga överklagandena.

Dnr 311-2579/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 4 mars 2011

Beslut (4 mars) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 juni 2010) avseende Slussen - Genomförandebeslut. Förvaltningsrätten avvisar GRAF´s överklagande, dess överklagande tas därmed inte upp till prövning. Förvaltningsrätten avslår övriga överklaganden, vilket innebär att kommunfull­mäktiges beslut kvarstår.

Dnr 311-481/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 4 mars 2011

Beslut (4 mars) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11 maj 2009) avseende Slussen - reviderat inriktningsbeslut. Förvaltningsrätten avslår överklagandena, vilket innebär att kommunfullmäktiges beslut kvarstår.

Dnr 311-3012/2008

§9 Anmälan av ny ledamot och nya ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 8 mars 2011 att utse ny ledamot och nya ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2014.

Till ledamot efter Zaida Catalán (MP) hade utsetts Christian Valtersson (MP).

Till ersättare efter Christian Valtersson (MP) hade utsetts Daniel Helldén (MP) och Eivor Karlsson (MP).

Till ersättare efter Fredrik Samuelsson (V) hade utsetts Torun Boucher (V).

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 3.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 21mars 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Fyllnadsval (mem. nr 14, 15, 17 och 19 för år 2010, mem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 för år 2011 samt utlåtande nr2011:11)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14, 15, 17 och 19 för år 2010, mem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 8 för år 2011 samt utlåtande nr2011:11 behand­lades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt --------------------------------------------------------- Bilaga 4.

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:9; skrivelse 3)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:9 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Björn Begner (M)–ersät­tare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sam­manräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. utse en ledamot (opol) och en suppleant (opol) i AB Stadsholmens sty­relse som representanter för Samfundet S:t Erik

3. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Ingegerd Akselsson Le Douron (MP)–ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd, Aleksandar-Pal Sakala (M)–ersättare i utbildningsnämnden, Ellinor Johansson (M)–le­damot i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Roland Blank (M)–er­sättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Susanne Signahl (C)–er­sättare i servicenämnden, Katharina Gratschew (M)–ersättare i Mälar­dalsrådets stämma, Peter Lindqvist (opol)–vice ordförande i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB (kvarstår dock som ledamot), Berit Bornecrantz Diaz (V) )–suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB – och förrätta i memorialet föreslagna val

4. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i servicenämnden, en ersättare i Mälardalsrådets stämma, en nämndeman i Solna Tingsrätt och två nämndemän i Stockholms Tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för AB Stadsholmen för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015:

till ledamot: Folke Dellström (opol) (Samfundet S:t Erik);

till suppleant: Monica Andersson (opol) (Samfundet S:t Erik);

i Kungsholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ledamot: Karin Tornberg (MP);

i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ledamot: Kristiina Katajikko (M);

i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för tiden till och med 2011:

till ersättare: Zelal Ölcer (M);

i utbildningsnämnden för tiden till och med 2011:

till ersättare: Patricia Kimondo (M);

i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015:

till vice ordförande: Anna Gissler (opol);

till ledamot: Peter Lindqvist (opol);

i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB för tiden från ordinarie årsstämma år 2011 till ordinarie årsstämma 2015:

till suppleant: Marie Antman (V);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2014:

till nämndemän: Håkan Sjöström (FP), Lillemor Samuelsson (V);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2014:

till nämndeman: Jenny My Johansson (V).

§14 Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholm

Förslag från äldrenämnden (utl.2011:35)

Dnr 327-1325/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:35 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från äldrenämnden om gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stock­holm.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson, Mirja Räihä Järvinen, Christopher Ödmann, Eivor Karlsson, Ewa Samuelsson, Torun Boucher, Karin Rågsjö, Helen Jäderlund Eckardt och Berit Kruse.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christopher Ödmann (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Gemensam värdegrund för äldreomsorgen i Stockholms stad godkänns i en­lighet med utlåtandet.

§15 Slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2006-2010 (Klimp) (utl.2011:36)

Dnr 432-3659/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:36 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2006-2010 (Klimp).

Ordet innehades av borgarrådet Bolund, Yvonne Ruwaida, borgarrådet Ankersjö, Stellan Hamrin, Mikael Magnusson, Jakop Dalunde samt borgarrådet Mogert.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Slutrapportering av klimatinvesteringsprogram 2006-2010 godkänns, bilaga till utlåtandet.

§16 Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkom­mande barn och ungdomar

Förslag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden (utl.2011:37)

Dnr 333-1354/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:37 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden om reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkommande barn och ungdomar.

Ordet innehades av Marie Ljungberg Schött, Johanna Sjö, Sara Pettigrew, Karin Rågsjö, Ann-Katrin Åslund och Ewa Samuelsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden gällande ensamkom­mande barn och ungdomar godkänns med de kompletteringar som anges i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska komplettera riktlinjerna i enlighet med utlåtandet.

§17 Införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad (utl.2011:38)

Dnr 125-967/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:38 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om införande av elektroniskt upphandlingsstöd i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Mogert, Mats Berglund, Karin Rågsjö och Helen Törnqvist.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S), Mats Berglund (MP) och Karin Rågsjö (V) bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma reser­vation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Metoden för införande av elektroniskt upphandlingsstöd i enlighet med ut­låtandet godkänns.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansvara för att till staden tillhanda­hålla ett elektroniskt upphandlingsstöd.

3. Elektroniskt upphandlingsstöd anskaffas genom centralupphandling.

4. Projektet finansieras inom ramen för budget 2011 för Kommunfullmäk­tige m.m.

5. Kostnader för framtida anpassningar och nyutveckling av elektroniskt upphandlingsstöd får beaktas vid upprättande av kommande års budgetar.

§18 Reviderat genomförandebeslut rörande exploatering inom området Sabbatsberg i Vasastaden (utl.2011:39)

Dnr 302-2548/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:39 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reviderat genomförandebeslut rörande exploatering inom området Sabbatsberg i Vasastaden.

Ordet innehades av borgarrådet Larsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Reviderat genomförandebeslut, rörande exploatering inom Sabbatsberg i Vasastaden omfattande en ökning av projektets nettoutgift med 52miljoner kronor, godkänns.

2. Utgifter till följd av reviderat genomförandebeslut finansieras inom explo­ateringsnämndens investeringsbudget.

§19 Parkering för en bättre stadsmiljö - förslag till nytt investeringsprogram för Stockholms Stads Parkerings AB:s garage i innerstaden (utl.2011:40)

Dnr 314-2653/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:40 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om investeringsprogram för Stockholms Stads Parkerings AB:s garage i innerstaden.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Emilia Hagberg, Åke Askensten, Malte Sigemalm, Måns Almqvist, Björn Ljung, Jonas Nilsson, Bengt Sandberg, Mehdi Oguzsoy, Christer Mellstrand, Stellan Hamrin, Elias Granqvist och Mikael Magnusson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Emilia Hagberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen,

dels av Måns Almqvist (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Malte Sigemalms (S) och Emilia Hagbergs (MP) respektive förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Investeringsprogram för Stockholms Stads Parkerings AB:s garage i inner­staden godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

§20 Reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2011:41)

Dnr 303-2695/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:41 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från trafik- och renhållningsnämnden om reviderade föreskrifter i renhåll­ningsordningen för Stockholms kommun.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Katarina Luhr, Stellan Hamrin och Ewa Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Katarina Luhr (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Reviderade föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun godkänns, bilaga till utlåtandet, att gälla från och med första månadsskiftet efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

§21 Motion om återköp av Rinkeby Torg och planering för återköp av andra strategiska förortscentra (utl.2011:23)

Dnr 319-2110/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:23 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (V) i vilken hon föreslår att staden måste ta fram en plan för återköp av strategiskt viktiga förortscentra.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh, Lars Svärd, Awad Hersi samt borgar­råden Rudin och Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Awad Hersi (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:42) av Ann-Margarethe Livh (V) om ”Återköp av Rinkeby Torg och planering för återköp av andra strategiska förortscentra” avslås.

§22 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 25, 26, 28, 24, 27, 29, 30, 31, 32 och 34 för år 2011.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtan­den nr 42 och 43 för år 2011.

§23 Motioner

Under tiden 22 februari – 14 mars 2011 väcktes och inlämnades följande motio­ner:

1. (2011:23) av Ann-Margarethe Livh och Mehdi Oguzsoy (båda V) om stopp för utförsäljningen av Vällingby Centrum och lära av misstagen från utförsäljningen av Centrumkompaniet till Boultbee
Dnr 316-634/2011;

2. (2011:24) av Karin Rågsjö och Måns Almqvist (båda V) om ökad jäm­likhet, minskad segregation och goda uppväxtvillkor för barn och unga
Dnr 332-635/2011;

3. (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V) om den könssegregerade ar­betsmarknaden i Stockholms stad
Dnr 331-636/2011;

4. (2011:26) av Tara Twana och Kaj Nordquist (båda S) om ett projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar
Dnr 331-637/2011;

5. (2011:27) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S) om inrättande av ”offentliga ateljéer”, ytor för gatukonst
Dnr 328-638/2011;

6. (2011:28) av Tomas Rudin (S) om framtagande av en plan för främ­jande av mångfald i Stockholms handel och butiksliv
Dnr 334-639/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.01.