Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-10-06

Sammanträde 2014-10-06

Datum
Klockan
18:00
Plats
Rådssalen

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel III

6 Utl. 2014:9. Aktualitetsförklaring av Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm

Dnr 311-615/2014
Behandlas av kommunfullmäktige under förutsättning av
kommunstyrelsens beslut den 1 oktober 2014.
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 1 oktober 2014 och publiceras först tillsammans med kommunstyrelsens protokoll.

Rotel I

7 Utl. 2014:9. Arvodering av förtroendevalda

Dnr 019-1289/2014
Behandlas av kommunfullmäktige under förutsättning av
kommunstyrelsens beslut den 1 oktober 2014.
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 1 oktober 2014 och publiceras först tillsammans med kommunstyrelsens protokoll.

Bordlagda motioner

8 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danviks-kanalen. Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S). RI

9 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö. Motion (2012:50) av Roger Mogert (S). RI

10 Utl. 2013:115. Anslag av resurser så att Allhuset kan fortsätta sin verksamhet i Hässelby Gård. Motion (2012:60) av Kaj Nordquist (S). RV

Dnr 336-1610/2012 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Utl. 2013:117. Handlingsplan mot barnfattigdom. Motion (2012:33) av Roger Mogert (S). RVII

12 Utl. 2013:118. Införandet av en GLMS-fri (gluten, laktos, mjölk-protein och soja) dag årligen den 15 maj. Motion (2013:26) av Kaj Nordquist (S). RI

Dnr 329-384/2013 (bordlagd 10/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Utl. 2013:125. Fler personliga ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Motion (2012:46) av Stefan Nilsson och Jonas Eklund (båda MP). RVII

14 Utl. 2013:156. Rinkeby - en by i världsklass. Motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S). RV

15 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

16 Utl. 2013:158. Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RVIII

17 Utl. 2013:159. Upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen. Motion (2012:59) av Tomas Rudin (S). RVIII

18 Utl. 2013:160. Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan. Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP). RIV

19 Utl. 2013:165. Kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - Miljödiplomering av båtklubbar.

20 Utl. 2013:166. Sanering av Vinterviken, Hägersten. Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S). RVI

21 Utl. 2013:167. Återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdomar på Stockholm Vatten. Motion (2012:53) av Katarina Luhr och Mats Lindqvist (båda MP). RVI

22 Utl. 2013:170. Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar. Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

23 Utl. 2013:171. Staden måste se till att alla hemlösa får tak över huvudet. Motion (2012:72) av Roger Mogert (S). RVII

24 Utl. 2013:172. Borttagande av instrumenthyran i kulturskolan - gör kulturskolan mer tillgänglig för alla barn! Motion (2013:35) av Ann Mari Engel (V). RVIII

25 Utl. 2013:173. Vårbergstoppen - Stockholms nya amfiteater. Motion (2013:15) av Salar Rashid (S). RVIII

26 Utl. 2013:174. En sponsringspolicy för Stockholms stads bolag. Motion (2013:24) av Åsa Jernberg (MP). RI

27 Utl. 2013:180. Uppkallande av en plats som minner om ambassadör Harald Edelstam. Motion (2012:71) av Kaj Nordquist (S). RIII

28 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RIII

29 Utl. 2013:183. Kläder för hemtjänstpersonal. Motion (2012:55) av Mirja Räihä (S). RV

30 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RV

31 Utl. 2013:185. Biståndsbedömning, är den rättvis? Motion (2012:26) av Mirja Räihä (S). RV

32 Utl. 2013:191. 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (MP). RI VI

33 Utl. 2013:192. Bro till Årsta Holmar. Motion (2012:70) av Mikael Magnusson (S). RII

34 Utl. 2013:189. Satsningar på ungas fritid. Motion (2013:20) av Emilia Bjuggren (S). RI

35 Utl. 2013:194. Internetaccess i stadens parker. Motion (2012:30) av Tomas Rudin m.fl. (S). RI

36 Utl. 2014:6. Stockholms stad ska stödja kravet om Right2Water. Motion (2013:47) av Maria Östberg Svanelind (S). RI

37 Utl. 2014:7. Flaggning i Stockholms stad på Internationella kvinnodagen. Motion (2013:34) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda V). RI

38 Utl. 2014:8. Ett "Demokratins torg" på Ragnar Östbergs Plan. Motion (2013:30) av Mats Berglund (MP). RI

39 Utl. 2014:9. Meddelarfrihet i världsklass. Motion (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S). RI

40 Utl. 2014:20. Möjligheterna att anlägga en vertikal park i city. Motion (2013:51) av Tomas Rudin (S). RIII

41 Utl. 2014:30. Inventering av förskolebarns möjligheter till utelek. Motion (2013:48) av Rana Carlstedt (S). RIV

42 Utl. 2014:45. Stockholm - En stad i världsklass för dyslektiker. Motion (2013:39) av Kaj Nordquist (S). RI

43 Utl. 2014:46. Minskning av de strukturella löneskillnaderna i staden mellan kvinnor och män. Motion (2013:11) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

44 Utl. 2014:47. Stabilare förutsättningar för kvinnojourerna. Motion (2012:68) av Eivor Karlsson (MP). RVII

45 Utl. 2014:48. Långsiktiga villkor för kvinnojourerna och bättre möjligheter för våldsutsatta kvinnor att komma vidare och få en trygg bostad. Motion (2013:10) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

46 Utl. 2014:49. Ersättning för avgifter för fritidsaktiviteter. Motion (2013:18) av Emilia Bjuggren (S). RVII

§4 Aktualitetsförklaring av Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm (utl. 2014:96) Dnr 311-615/2014

§5 Arvodering av förtroendevalda (utl. 2014:97) Dnr 019-1289/2014

§6 Återtagande av motion (utl. 2013:105) Dnr 302-1723/2012

§7 Återtagande av motion (utl. 2013:106) Dnr 314-1375/2012

§8 Återtagande av motion (utl. 2013:115) Dnr 336-1610/2012

§9 Återtagande av motion (utl. 2013:117) Dnr 325-945/2012

§10 Återtagande av motion (utl. 2013:118) Dnr 329-384/2013

§11 Bordläggning av ärende

§12 Återtagande av motion (utl. 2013:156) Dnr 336-1607/2012

§13 Bordläggning av ärenden

§14 Återtagande av motion (utl. 2013:159) Dnr 328-1609/2012

§15 Bordläggning av ärende

§17 Återtagande av motion (utl. 2013:166) Dnr 304-569/2013

§18 Bordläggning av ärenden

§19 Återtagande av motion (utl. 2013:171) Dnr 325-1836/2012

§20 Återtagande av motion (utl. 2013:172) Dnr 328-571/2013

§21 Återtagande av motion (utl. 2013:173) Dnr 328-298/2013

§22 Bordläggning av ärende

§23 Återtagande av motion (utl. 2013:180) Dnr 312-1835/2012

§24 Bordläggning av ärende

§25 Återtagande av motion (utl. 2013:183) Dnr 327-1488/2012

§26 Bordläggning av ärende

§27 Återtagande av motion (utl. 2013:185) Dnr 327-745/2012

§28 Bordläggning av ärende

§29 Återtagande av motion (utl. 2013:192) Dnr 304-1834/2012

§30 Återtagande av motion (utl. 2013:189) Dnr 324-304/2013

§31 Bordläggning av ärende

§32 Återtagande av motion (utl. 2014:6) Dnr 006-871/2013

§33 Bordläggning av ärenden

§34 Återtagande av motion (utl. 2014:20) Dnr 302-977/2013

§35 Återtagande av motion (utl. 2014:30) Dnr 321-872/2013

§36 Återtagande av motion (utl. 2014:45) Dnr 326-702/2013

§37 Bordläggning av ärenden

§38 Återtagande av motion (utl. 2014:49) Dnr 326-301/2013