Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-11-19

Sammanträde 2015-11-19

Datum
Klockan
10:00
Plats
Rådssalen

Rotel I

5 Budget för 2016 för Stockholms stad och inriktning för 2017 och 2018. Ägardirektiv 2016-2018 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt vissa ärenden som avslutas eller besvaras i samband med budgeten

Dnr 180-529/2015

Kommunstyrelsens förslag till budget finns tillgänglig i Stadshusets reception.

Förslaget till budget finns även på Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se/budget.