Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-11-17

Sammanträde 2016-11-17

Datum
Klockan
10:00
Plats
Rådssalen

Rotel I

5 Budget för 2017 för Stockholms stad och inriktning för 2018 och 2019. Ägardirektiv 2017-2019 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt vissa ärenden som beslutas, avslutas eller besvaras i samband med budgeten

Dnr 180-612/2016

Kommunstyrelsens förslag till budget finns tillgänglig i Stadshusets reception.

Förslaget till budget finns även Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se/budget.