Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-11-16

Sammanträde 2017-11-16

Datum
Klockan
10:00
Plats
Rådssalen

Rotel I

5 Budget för 2018 för Stockholms stad och inriktning för 2019 och 2020. Ägardirektiv 2018-2020 för koncernen Stockholms Stadshus AB samt vissa ärenden som beslutas, avslutas eller besvaras i samband med budgeten

Dnr 180-616/2017

Kommunstyrelsens förslag till budget finns tillgänglig i Stadshusets reception.

Förslaget till budget finns även Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se/budget.