Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2015-08-25

Sammanträde 2015-08-25

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Remissvar samt svar på skrivelse angående Låt 2016 firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet.

5 Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm

6 Svar på skrivelse angående Pop up-bibliotek på stranden och i stan - sommarens läsgladaste överraskning

7 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens arkivutskott

Omedelbar justering Dnr 1.1/1811/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Fyllnadsval av ersättare till Stockholms konstråd

9 Val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond.

10 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2015

11 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden

§4 Remissvar samt svar på skrivelse angående Låt 2016 firas som ett frihetsår för yttrande- och tryckfrihet

SSA dnr. 1.6-11126/2015 Kuf dnr. 1.1/1819/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20150825.pdf (209 kb)

§5 Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm

§6 Svar på skrivelse angående Pop up-bibliotek på stranden och i stan ­ sommarens läsgladaste överraskning

§7 Fyllnadsval av ledamot till kulturnämndens arkivutskott

§8 Fyllnadsval av ersättare i Stockholm Konstråd

§9 Val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond

§10 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2015

§11 Information och övriga frågor