Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2017-08-22

Sammanträde 2017-08-22

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus

4 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen

5 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark. Motion (2017:10) av Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen

7 Kulturnämndens och kulturförvaltningens deltagande i World Cities Culture Forum Summit i Seoul 1-3 november 2017

8 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2017

9 Om otrygghet, hot och våld på Stockholms bibliotek. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L), Sophia Granswed m.fl. (M) och Ulf Lönnberg (KD)

10 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§4 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem. Kulturförvaltningens svar på remiss från kommunstyrelsen

§5 Upphandling av gemensamt upphandlings- och avtalshanteringssystem. Stadsarkivets svar på remiss från kommunstyrelsen

§6 Motion (2017:10) av Karin Ernlund (C) om att införa en kulturtaxa för upplåtelse av stadens mark. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Kulturnämndens och kulturförvaltningens deltagande i World Cities Culture Forum Summit i Seoul 1-3 november 2017

§8 Kulturnämndens besök på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2017

§9 Om otrygghet, hot och våld på Stockholms bibliotek. Svar på skrivelse från Rasmus Jonlund m.fl. (L), Sophia Granswed m.fl. (M) och Ulf Lönnberg (KD)

§10 Information och övriga frågor