Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2008-12-09

Sammanträde 2008-12-09

Datum
Klockan
14:00
Plats
Arenavägen 41, 18 tr

Programmet för eftermiddagen ser ut enligt följande:
14.00-15.00 Nämndens gruppmöten
15. Läs mer...15-16.00 Handikapprådet träffar nämnden
16.00-17.00 Nämndens sammanträde
Därefter transport med T-bana till Reisen

Rum för gruppmöten för majoriteten Arenavägen 41, 18 tr
Rum för gruppmöten för oppositionen Arenavägen 41, 13 tr

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2008-10-28

3 Anmälan av övriga frågor.

4 Inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

6 Information från handikapprådet (muntligt)

7 Svar på skrivelse beträffande stadens organistorganisation

(Bordlagt ärende 2008-10-28) (utsänds inte)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Verksamhetsplan för kyrkogårdsnämnden år 2009 (utsänds)

(bilaga 3 utsändes senare)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Återtagande av gravrätter där gravrättstiden löpt ut (utsänds)

10 Förslag till sammanträdestider år 2009 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

11 Förvaltningschefens information