Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2019-02-12

Sammanträde 2019-02-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2018-12-11

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Verksamhetsberättelse för kyrkogårdsnämnden 2018 (utsänds)

10 Nämndens sammanträdestider 2019 (utsänds)

11 Nytt ledningsnät för åretruntvatten vid Skogskyrkogården (utsänds)

13 Uthyrning av lägenhet på Solbaddet (utsänds)

14 Förvaltningschefens information:

* Introduktion/utbildning för nämnden den 18 februari 2019 * SKKF:s rikskonferens i Växjö 20-21 maj 2019