Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Virvelvinden

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2019-04-09

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från funktionshindersrådet

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Tertialrapport 1 2019 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

9 Förvaltningschefens information