Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2020-12-17

Sammanträde 2020-12-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D, Kristallen

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 00-09-4 (utsänds)

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds senare)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

7 Sammanträdestider för kyrkogårdsnämnden 2021

8 Upphandling av driftentreprenad Skogskyrkogården

9 Förvaltningschefens information