Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2013-12-17

Sammanträde 2013-12-17

Datum
Klockan
Plats

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2013-11-05

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Information från rådet för funktionshinderfrågor. Aktuell åtgärdslista per den 4 november 2013 (utsänds)

8 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

9 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring, svar på remiss (utsänds)

10 Strategi för miljöbilar och drivmedel för ett fossilfritt Stockholm, svar på remiss (utsänds)

12 Sammanträdestider 2014 (utsänds)

13 Förvaltningschefens information:

* Månadsrapport t o m november månad (utsänds)
* Nya Krematoriet på Skogskyrkogården
* Stiftelsen Stora Sköndals enskilda begravningsplats
* Ny begravningsplats i Järva friområde, beslut i stadsbyggnadsnämnden.

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation mm

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§7 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten -­ nya krematoriet på Skogskyrkogården

§9 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring -­ svar på remiss

§10 Strategi för miljöbilar och drivmedel -­ för ett fossilfritt Stockholm, svar på remiss

§12 Sammanträdestider år 2014

§13 Förvaltningschefens information