Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2014-02-04

Sammanträde 2014-02-04

Datum
Klockan
Plats
Hantverkargatan 3D

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2013-12-17

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

6 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: utvidgning av Bromma kyrkogård samt nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

8 Kyrkogårdsnämnden, Verksamhetsberättelse 2013 (utsänds)

9 Resultat av medarbetarundersökning 2013 (utsänds)

10 Fossilbränsleoberoende organisation 2030, svar på remiss (utsänds)

11 Förvaltningschefens information:

* Nya krematoriet på Skogskyrkogården
* Planering av nya begravningsplatsen på Järvafältet
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (190 kb)

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation mm

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§6:A Anmälan av ändrings- och tilläggsarbeten ­- Bromma kyrkogård

§7 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Kyrkogårdsnämnden Verksamhetsberättelse 2014

§9 Resultat av medarbetarundersökning

§10 Fossilbränsleoberoende organisation 2030, svar på remiss

§11 Förvaltningschefens information