Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
Plats
Hantverkargatan 3D

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2014-09-23

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

6 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar: nya krematoriet på Skogskyrkogården (anmälan sätts i pärm i sammanträdesrummet)

7 Information från rådet för funktionshinderfrågor

8 Anmälan av ordförandebeslut angående förverkande av gravrätter förbesiktigade 2013 (utsänds)

9 Förvaltningschefens information:

- Nya Krematoriet - Ny begravningsplats på Järva - Bromma kyrkogård

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§6 Anmälan av ändrings- och tilläggsbeställningar på Nya Skogskrematoriet

§7 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§8 Anmälan av ordförandebeslut angående förverkande av gravrätter förbesiktigade 2013

§8:B Tillägg: Sammanträdestid för januari 2015

§9 Förvaltningsenschefens information