Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2015-04-13

Sammanträde 2015-04-13

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hallvägen 14, 1 tr, Slakterihusområdet

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2015-02-19

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

7 Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018

8 Förvaltningschefens information:

- Utbyggnad av Bromma kyrkogård - Fotografering

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: beslut på delegation mm

§6 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§7 Underlag för budget 2016 med inriktning 2017 och 2018

§8 Förvaltningschefens information