Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2015-09-17

Sammanträde 2015-09-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
SKKF:s lokaler, Sveavägen 116

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2015-06-11

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Brandskyddsåtgärder och arbetsmiljöanpassning vid kvarter 21 på Skogskyrkogården - anmälan av ordförandebeslut (utsänds)

9 Renovering av mur vid Sandsborgskyrkogården - anmälan av ordförandebeslut (utsänds)

10 DigIn - digital arkivstrategi för Stockholms stad, svar på remiss (utsänds)

12 Tertialrapport 2 för kyrkogårdsnämnden 2015 (utsänds)

14 Ansökan om extra bidrag från Maria-Magdalena församling (utsänds)

15 Förvaltningschefens information

16 Övriga frågor

- Ändrad tid för sammanträde i november.

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Brandskyddsåtgärder och arbetsmiljöanpassning vid kvarter 21 på Skogskyrkogården -­ anmälan av ordförandebeslut

§9 Renovering av mur vid Sandsborgskyrkogården -­ anmälan av ordförandebeslut

§10 DigIn -­ digital arkivstrategi för Stockholms stad, svar på remiss

§12 Tertialrapport 2 2015 för kyrkogårdsnämnden

§14 Ansökan om extra bidrag från Maria Magdalena församling

§15 Förvaltningschefens information