Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2015-11-12

Sammanträde 2015-11-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
SKKF:s lokaler, Sveavägen 116

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2015-09-17

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Hantering av frågor kring övertagande av gravrätter (utsänds)

9 Revidering av arkivfrågor för Stockholms stad - svar på remiss till kommunstyrelsen (utsänds) (bilagan utsänds ej, publiceras på Insyn)

10 Förvaltningschefens information

- Funktionshinderrådets möte med nämndens presidium - FN-dagen Allhelgonahelgen

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Hantering av frågor kring övertagande av gravrätter

§10 Förvaltningschefens information