Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2016-06-15

Sammanträde 2016-06-15

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2016-05-17

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2015 (utsänds)

9 Inriktningsärende - anläggande av kistgravplatser på Råcksta begravningsplats (utsänds)

10 Inriktningsärende - uppförande av nytt garage, ny inhägnad samt ombyggnad i befintlig ekonomibyggnad på Norra begravningsplatsen, kvarter 15 C (utsänds)

11 Utbyggnad av Järva begravningsplats - etapp 1. Inriktningsbeslut. (utsänds)

12 Förvaltningschefens information

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälningsärenden: samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport för kyrkogårdsnämndens verksamhet 2016

§9 Inriktningsärende ­- anläggande av kistgravplatser på Råcksta begravningsplats

§10 Inriktningsärende -­ uppförande av nytt garage, ny inhägnad samt ombyggnad i befintlig ekonomibyggnad på Norra begravningsplatsen, kvarter 15 C

§11 Utbyggnad av Järva begravningsplats -­ etapp 1

§12 Förvaltningschefens information