Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2016-11-09

Sammanträde 2016-11-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bilagor till föredragningslista
Balanslista 2016-11-09.pdf (216 kb)

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2016-09-21

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Ett grönare Stockholm - nya riktlinjer för förvaltning av stadens parker och naturområden, svar på remiss (utsänds)

10 Förvaltningschefens information:

* Storstadskonferens i Stockholm * FN-dagen på världsarvet Skogskyrkogården * Allhelgonahelgen * Besiktning av gravar

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Ett grönare Stockholm -­ nya riktlinjer för förvaltning av stadens parker och naturområden, svar på remiss

§10 Förvaltningschefens information