Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Kyrkogårdsnämnden, Kristallen 2017-11-15

Kyrkogårdsnämnden, Kristallen 2017-11-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2017-09-20

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser (utsänds)

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Anmälan av ordförandebeslut: renovering och ombyggnad av undervåning vid ekonomibyggnad 15C på Norra begravningsplatsen (utsänds)

9 Komplettering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning (utsänds)

11 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021, svar på remiss (utsänds)

12 Förstärkt upphandlings- och inköpsorganisation, svar på remiss (utsänds)

13 Förvaltningschefens information:

- FN dagen på världsarvet Skogskyrkogården
- Allhelgonahelgen
- Storstadskonferens Stockholm/Göteborg/Malmö

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Renovering och ombyggnad av undervåning vid ekonomibyggnad 15C på Norra begravningsplatsen - anmälan av ordförandebeslut

§9 Komplettering av kyrkogårdsnämndens delegationsordning

§13 Förvaltningschefens information