Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2018-05-14

Sammanträde 2018-05-14

Datum
Klockan
15:00
Plats
Hantverkargatan 3D

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2018-04-18

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds senare)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

10 Upphandling av traktorer inklusive serviceavtal. Sekretess (utsänds endast till nämndens ledamöter och ersättare

11 Förvaltningschefens information:

* Världsarvskarta 2018 * Underhållsplan Brännkyrka kyrkogård * Uppföljning Skogskyrkogårdens Dag

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§10 Upphandling av traktorer inklusive serviceavtal

§11 Förvaltningschefens information