Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2018-09-26

Sammanträde 2018-09-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 3D, Kristallen

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2018-06-20

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Tertialrapport 2 2018 för kyrkogårdsnämnden (utsänds)

9 Utbyggnad av Järva begravningsplats - etapp 1

Genomförandebeslut (utsänds)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Hemställan från Högalids församling (utsänds)

11 Sekretess Upphandling av byggentreprenad kv 21, Skogskyrkogården (utsänds endast till nämndens ledamöter och ersättare)

13 Förvaltningschefens information:

* Invigning av minnesplats på Skogskyrkogården 31 augusti. * Tillförordnad förvaltningschef från den 1 oktober.

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Tertialrapport 2 2018 för kyrkogårdsnämnden

§9 Utbyggnad av Järva begravningsplats -­ etapp 1

§10 Hemställan från Högalids församling

§11 Upphandling av byggentreprenad kv 21, Skogskyrkogården

§13 Förvaltningschefens information