Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2018-12-11

Sammanträde 2018-12-11

Datum
Klockan
14:00
Plats
Stadshuset, lokal Virvelvinden

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2018-09-26

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshindersfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

8 Totalrenovering av Skogskrematoriet, Skogskyrkogården - Genomförandebeslut (utsänds)

9 Anmälan om tillsättning enligt delegation:

Anmälan om tillsättning av avdelningschef tekniska avdelningen (utsänds)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förvaltningschefens information:

Lägesrapport om innovationsupphandling
Partnerskap av nya utebänkar till Skogskyrkogården.

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor Anmäldes av Cecilia Önfelt (C)

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§8 Totalrenovering av Skogskrematoriet, Skogskyrkogården - Genomförandebeslut

§9 Anmälan om tillsättning enligt delegation

§10 Förvaltningschefens information