Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2019-11-12

Sammanträde 2019-11-12

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2019-09-24

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

11 Tilldelningsbeslut 15C Norra begravningsplatsen efter brand (dukas)

12 Tilldelningsbeslut Sandsborg tillgänglighetsåtgärden(dukas)

13 Sammanträdestider kyrkogårdsnämnden år 2020

14 Förvaltningschefens information:

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§11 Upphandling av entreprenad Rivning och återuppbyggnad efter brand av arbetslokalen 15C belägen på Norra begravningsplatsen

§12 Tilldelningsbeslut tillgänglighetsåtgärder

§13 Sammanträdestider Kyrkogårdsnämnden år 2020

§14 Förvaltningschefens information