Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2019-12-17

Sammanträde 2019-12-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stadshuset, Lilla Kollegiesalen

1 Utseende av justerare jämte fastställande av tid för justering

2 Föregående protokoll 2019-09-24, 2019-10-01 och 2019-11-12

4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

5 Anmälan av samrådsprotokoll (utsänds)

6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation (utsänds)

11 Tilldelningsbeslut 15 C (sekretess)

12 Trädfrågor – Sjukdom i bestånden

13 Förvaltningschefens information

§1 Dagordning, protokoll mm

§2 Föregående sammanträdesprotokoll

§3 Anmälan övriga frågor

§4 Anmälan av inkomna protokoll och skrivelser

§5 Anmälan av samrådsprotokoll

§6 Information från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Anmälan av beslut fattade av tjänsteman på delegation

§11 Tilldelningsbeslut 15 C

§12 Trädfrågor - Sjukdom i bestånden

§13 Förvaltningschefens information