Din position: Hem > Stockholms stad > Kyrkogårdsnämnden > Sammanträde 2020-07-09

Sammanträde 2020-07-09

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hallvägen 14

1 Tilldelningsbeslut - Rivning och återuppbyggnad efter brand av arbetslokalen 15C belägen på Norra begravningsplatsen

Ärendet kommer dukas till sammanträdet men finns att läsa hos förvaltningen från kl 15.00 samma dag för de ledamöter som vill eller om ni planerar att hålla förmöte.

Ordföranden vill uppmärksamma ledamöterna på att sammanträdet även denna gång, efter särskilda överenskommelser, kommer att genomföras med en anpassad
deltagarstruktur. Då beslutet bär sekretess kan ej digitalt sammanträde ordnas. Följande ledamöter anmodas att fysiskt delta i sammanträdet:
Sara Stenudd (V)
Markus Birgander (M)
Eva-Marie Ås (KD)
Ola Olsson (S)
Thereza Nordlund (V)

Sammanträdet blir med detta beslutsmässigt, det är därför viktigt att meddela förhinder. Sett till den uppkomna situationen hemställs dessutom om att
särskilda uttalanden biläggs protokollet istället för egna förslag om så är möjligt.