Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2023-03-21

Sammanträde 2023-03-21

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Motion om ett utomhusbad i Stockholm samt flytt av Domstolsverkets verksamhet Remiss från Kommunstyrelsen Dnr: 2022/1434

8 Budgetuppdrag 2022 avseende växtbeklädning av väggar i Stockholms stad

9 Revisionsrapport nr 9/2022, Hållbar dagvattenhantering Remiss från Stadsrevisionen, Dnr RVK 2022/93

10 Stockholms stads representanter till Sveriges Ekokommuner

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Motion om ett utomhusbad i Stockholm samt flytt av Domstolsverkets verksamhet Remiss från Kommunstyrelsen Dnr: 2022/1434

§8 Budgetuppdrag 2022 avseende växtbeklädning av väggar i Stockholms stad

§9 Revisionsrapport nr 9/2022, Hållbar dagvattenhantering Remiss från Stadsrevisionen, Dnr RVK 2022/93

§10 Stockholms stads representanter till Sveriges Ekokommuner

§11 Orsaksanalys kring Stadsövergripande Vattenstatus. Skrivelse från Tapani Juntunen (SD)