Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2016-11-15

Sammanträde 2016-11-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset

Innan sammanträdet hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor,
ca kl Läs mer.... 16.30-17.00.

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla vid detta sammanträde

7 Sammanträdestider 2017 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Revidering av Program för kvalitetsutveckling Remiss från kommunstyrelsen, dnr 174-742/2016 (Verksamhetsstöd)

9 Nedskrivning av kundfordringar från år 2015 (Verksamhetsstöd)

10 Behov av samsyn vid båtklubbstillsyn - båtbottenfärg/biocidfärg Promemoria (Hälsoskydd)

11 Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 19618-15 gällande överklagande av förbud mot utsläppande av kosttillskott (Livsmedelskontrollen)

12 Alternativ för minskat bilåkande, motion (2016:18) av Cecilia Brinck (M) Remiss från kommunstyrelsen (Plan och miljö)

13 Inbjudan till samråd för planprogram för Södra Skanstull i stadsdelen Södermalm Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2009-04719 (Plan och miljö)

14 Grönare Stockholm - Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden Remiss från kommunstyrelsen dnr 171-1292/2016 (Plan och miljö)

15 Länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvens-beskrivning Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län - Åtgärdsbehov länsplanen 342-33807-2016 (Plan och miljö + Slk + Explk + Sbk + Tk)

16 VINNWATER - kompetenscentrum för dagvatten Ansökan till Vinnovas Kompetenscentrumprogram (Miljöanalys)

17 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster (Miljöanalys)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Sammanträdestider 2017 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2016-15689

§8 Revidering av Program för kvalitetsutveckling Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-10898

§9 Nedskrivning av kundfordringar från år 2015, Dnr 2016-16137

§10 Behov av samsyn vid båtklubbstillsyn - båtbottenfärg/biocidfärg Promemoria, Dnr 2016-16384

§11 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 19618-15 gällande överklagande av förbud mot utsläppande av kosttillskott, Dnr 2014-16444

§12 Alternativ för minskat bilåkande, motion (2016:88) av Cecilia Brinck (M) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-14948

§13 Inbjudan till samråd för planprogram för Södra Skanstull i stadsdelen Södermalm Remiss från stadsbyggnadsnämnden S-Dp 2009-04719, Dnr 2016-13307

§14 Grönare Stockholm ­ Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-14030

§15 Länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2016-15644

§16 VINNWATER ­ kompetenscentrum för dagvatten Ansökan till Vinnovas Kompetenscentrumprogram, Dnr 2016-15981

§17 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster, Dnr 2016-16202

§18 Förvaltningschefens information