Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2018-12-11

Sammanträde 2018-12-11

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 7/2018

7 Val av ledamöter till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma funktionshinderråd för åren 2019-2022 (Verksamhetsstöd)

8 Sammanträdestider 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

9 Projektrapport - Buller från fasta installationer i förskolor 2018 (Hälsoskydd)

10 Redovisning av budgetuppdrag 2016-2018 att tillgängliggöra stadens natur- och kulturreservat för stockholmarna samt utveckla och stärka rekreativa och ekologiska värden i reservaten (Plan och miljö)

11 Tillsynsutredning för dagvatten Redovisning av förslag till tillsynsutredning för dagvatten (Plan och miljö)

12 Remiss från revisionsgrupp 1: Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen nr 6, 2018 (Plan och miljö)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Val av ledamöter till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma funktionshinderråd för åren 2019-2022, Dnr 2018-18099

§8 Sammanträdestider 2019 för miljö- och hälsoskyddsnämnden, Dnr 2018-17131

§9 Projektrapport - Buller från fasta installationer i förskolor 2018, Dnr 2018-17613

§10 Redovisning av budgetuppdrag 2016-2018 att tillgängliggöra stadens natur- och kulturreservat för stockholmarna samt utveckla och stärka rekreativa och ekologiska värden i reservaten, Dnr 2018-17547

§11 Tillsynsutredning för dagvatten Redovisning av förslag till tillsynsutredning för dagvatten, Dnr 2018-17888

§12 Remiss från revisionsgrupp 1: Uppföljning av miljöpåverkan i stadsplaneringen nr 6, 2018, Dnr 2018-16246

§13 Fyrverkerier. Skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP), Lars Jilmstad m.fl. (M), Joar Forssell (L), Jonas Naddebo (C) och Ulrika Hoff (KD), Dnr 2018-19039

§15 Förvaltningschefens information