Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2022-03-22

Sammanträde 2022-03-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Redovisning av projektet "Kolförråd och kolsänka i skog och mark inom Stockholms stad"

8 Klimatanalys och Energicentrums årsrapport 2021

9 Utfasning av fossila oljepannor hos stadens nämnder och bolag Årlig avrapportering

10 Stockholms stads framkomlighetsstrategi Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/1699

12 Tillsyn av PCB i byggnader 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

13 Årlig rapport för tillsyn av stora verkstäder 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

14 Tillsynen av små verkstäder år 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

15 Vägledning för giftfri second hand Rapportering av ett budgetuppdrag

16 Medverkan i fortsättningar på EU-projektet NonHazCity

17 Drizzle 2 Kompetenscentrum för dagvatten Fortsatt medverkan i Vinnovas kompetenscentrumprogram

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Redovisning av projektet "Kolförråd och kolsänka i skog och mark inom Stockholms stad"

§8 Klimatanalys och Energicentrums årsrapport 2021

§9 Utfasning av fossila oljepannor hos stadens nämnder och bolag Årlig avrapportering

§10 Stockholms stads framkomlighetsstrategi. Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/1699

§12 Tillsyn av PCB i byggnader 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§13 Årlig rapport för tillsyn av stora verkstäder 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§14 Tillsynen av små verkstäder år 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§15 Vägledning för giftfri second hand Rapportering av ett budgetuppdrag

§16 Medverkan i fortsättningar på EU-projektet NonHazCity

§17 Drizzle 2 Kompetenscentrum för dagvatten Fortsatt medverkan i Vinnovas kompetenscentrumprogram

§18 Utredning gällande stadens uppvärmning i Krissituation. Skrivelse från Tapani Juntunen m.fl. (SD)

§19 Förvaltningschefens information