Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2022-12-14

Sammanträde 2022-12-14

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Ändring av delegationsordning

8 Sammanträdestider 2023 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

9 Val av ledamöter till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma funktionshindersråd för åren 2023-2026

10 Redovisning av tillsynen av förskolor och skolor Svar på skrivelse från Sverigedemokraterna

11 Lokalt åtgärdsprogram för Igelbäcken

12 Lokalt åtgärdsprogram för Bällstaån

13 Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 och Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024 - Halvtidsutvärdering

14 Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Ändring av delegationsordning

§8 Sammanträdestider 2023 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

§9 Val av ledamöter till fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma funktionshindersråd för åren 2023-2026

§10 Redovisning av tillsynen av förskolor och skolor Svar på skrivelse från Sverigedemokraterna

§13 Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 och Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024 - Halvtidsutvärdering

§14 Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län